Fredag 31 mars 2023 går kollektivavtalet ut för anställda i butiker och lager.

Sedan i måndags befinner sig Peter Nilsson från Malmö och Åsa Tobrant från Borås i Stockholm där de noga följer förhandlingarna om nya avtal.

Tillsammans med ett dussintal andra förtroendevalda tillhör de förhandlingsdelegationerna som är referensgrupp till de personer från Handels ledning som sköter förhandlingarna med arbetsgivarna Svensk Handel.

Lämna med rak rygg

– Vi har bollat idéer och förslag för att hitta kreativa lösningar och kompromisser. Det handlar om att ge och ta. För mig är det viktigt att jag med rak rygg kan lämna förhandlingarna och förklara för medlemmarna vad vi har fått ut, säger Peter Nilsson som jobbar på H&M i Malmö.

Vad är allra viktigast att få ut av ett nytt avtal?

– Bra löneökningar. Nånting som hindrar hyvling hade varit jättebra, men frågan är vad vi kan få. Att helt stoppa hyvling i avtal går inte, det är en fråga för lagstiftarna.

Klädkedjan H&M, som beslutat att hyvla arbetstiden för omkring 800 butiksanställda, redovisade på torsdagen en vinst på 396 miljoner kronor för första kvartalet.

– Vi pratar om kronor i timmen, företagen drar in miljoner och miljarder. Men vi kan tacka H&M för att alla fått upp ögonen för hur det ser ut för oss i detaljhandeln. Strejkviljan är mycket god. Handels har inte strejkat sedan 1995, men många tycker att det är dags nu.

Få upp minimilöner

Anställda i lager och e-handel är lika stridslystna, enligt Åsa Tobrant.

– Vi måste verkligen få upp lönerna, inte minst minimilönerna. På Ellos har nyanställda mycket lägre lön än oss som har jobbat länge. Att höja de lägsta lönerna gör det mindre frestande för arbetsgivaren att byta ut oss som tjänar mer.

Många medlemmar anser att fackens lönekrav 4,4 procent, är orimligt låga med tanke på den höga inflationen.

– Det är viktigt att det vi får ut ligger så nära som möjligt det vi har begärt. Och att det finns en låglöneprofil med löneökningar i kronor som gör att vi närmar oss industrins löner.

Industrin sätter märket

Hur höga löneökningarna blir beror i stor utsträckning på vad fack och arbetsgivare i industrin kommer överens om.

I deras förhandlingar väntas parterna ta ställning till ett avtalsförslag under fredagen. När resultatet där blir känt vänds blickarna mot handeln.

Åsa Tobrant och Peter Nilsson har hotellrum i Stockholm bokade till lördag. Men om förhandlingarna drar ut på tiden är de beredda att stanna längre än så.