Vid lunchtid på söndagen skrev ledningarna för Handels och Svensk Handel under de nya kollektivavtalen för anställda i detaljhandel, lager och e-handel som gäller från 1 april.

– Vår ingång ”en lön att leva på” innebar höjda löner och ökade timmar på kontraktet. Vi har lyckats med det vi ville uppnå, säger Handels ordförande Linda Palmetzhofer till Handelsnytt.

1 110 mer från 1 april

Månadslönerna för heltidsanställda höjs med 1 110 kronor första året och ytterligare 985 kronor 1 april 2024. Det är i linje med ”märket” som sattes av avtalen för industrin som blev klara på fredagen.

– Det är de högsta löneökningarna vi fått igenom någonsin, säger Linda Palmetzhofer.

Avtalens minimilöner höjs första året ännu mer – med 1 225 kronor i månaden för anställda över 18 år.

Andra året höjs minimilönerna med samma belopp som utgående löner, det vill säga 985 kronor. Lösningen är en framgång för Handels, med tanke på att arbetsgivarna från början inte ville höja minimilönerna alls.

Skydd mot hyvling

Handels har också lyckats få in skrivningar som gör det svårare för arbetsgivarna att hyvla arbetstid (se faktaruta nedan). Handels avtalssekreterare Martin Nyberg säger att nyordningen får två effekter:

– Det sänder en tydlig signal till arbetsgivaren att överväga andra alternativ än att hyvla. Om hyvling ändå blir faktum får individen längre tid på sig att ställa om, säger Martin Nyberg.

Möjligheterna att få fler timmar stärks för butiksarbetare. Arbetsgivaren ska sträva efter att ge minst 30 timmar i veckan för anställda som har butiksjobbet som sin huvudsakliga sysselsättning. Tidigare var motsvarande siffra 25 timmar.

Facklig information

För lagerarbetare eller anställda i e-handeln måste arbetsgivarna ta större ansvar för arbetsmiljön. Anställda får också rätt till facklig information på betald arbetstid.

Linda Palmetzhofer är extra nöjd med att facket och arbetsgivarna har kunnat enas om nya kollektivavtal utan strejkvarsel om medling.

– Vi var från början har varit tydliga att vi kan inte komma i land med en överenskommelse utan att våra viktiga frågor finns med. Det har gett resultat. Det är ett styrkebesked att vi parter har kommit överens utan att varsla och utan inblandning av andra.

Följer märket

Svensk Handels vd Sofia Larsen kommenterade uppgörelsen på arbetsgivarnas egen pressträff. Hon betonade vikten av att överenskommelsen följer ”märket” som satts av avtalen för industrin.
– Vi har haft två parter som har tagit ansvar. Det här är ett styrkebesked för den svenska modellen, att den håller när den prövas som mest i den tuffa lågkonjunkturen vi har, sa Sofia Larsen.

Svensk Handels vd Sofia Larsen och förhandlingschef Ola Axelsson.

Svensk Handels förhandlingschef Ola Axelsson lyfte fram en förändring i löneavtalets konstruktion.

– Det fanns en regel att anställda med liten eller ringa erfarenhet kunde få högre löner än andra med längre erfarenhet, och det var kostnadsdrivande. Nu har den regeln kommit bort, och det tycker vi är bra, sa Ola Axelsson.

Så blir avtalen för detaljhandeln och lager och e-handel

Lönen höjs i två steg:

Butik:

1 april 2023: 6,69 kr/tim (motsvarar 1 110 kronor baserat på heltid) där alla garanteras 80 procent generellt och 20 procent fördelas lokalt i en pott på arbetsplatsen. Varje anställd är alltså garanterad lönehöjning med minst 5,35 kr/tim.

1 april 2024: 5,93 kr/tim (motsvarar 985 kronor baserat på heltid) där alla garanteras 70 procent generellt och 30 procent fördelas lokalt.

Lager och e-handel:

1 april 2023: 6,38 kr/tim (motsvarar 1 110 kronor baserat på heltid) där alla garanteras 80 procent generellt och 20 procent fördelas lokalt i en pott på arbetsplatsen. Varje anställd är alltså garanterad lönehöjning med minst 5,10 kr/tim.

1 april 2024: 5,66 kr/tim (motsvarar 985 kronor baserat på heltid) där alla garanteras 70 procent generellt och 30 procent fördelas lokalt.

Viktiga nyheter i avtalet för butiksanställda:

• Svårare för arbetsgivare att hyvla. I det nya avtalet står det att arbetsgivare ska undvika att hyvla, alltså skära ner antalet timmar för de anställda, och måste överväga andra alternativ när de ska omorganisera. Om de ändå genomför en hyvling får de som varit anställda länge extra lång omställningstid.  Den som varit anställd i minst sex år får fem månaders anställningstid. Den som varit anställd i tio år får omställningstid på nio månader.

• Möjligheterna att få fler timmar stärks. Arbetsgivaren ska sträva efter att ge dig minst 30 timmar på kontraktet, för dem som har jobbet som din huvudsakliga sysselsättning.

• Större möjlighet att önska att jobba eller vara ledig. Arbetsgivaren behöver motivera varför, om du inte får det du önskar.

• Ökat fackligt inflytande över inhyrning. När arbetsgivare vill ta in bemanningsanställda har facket bland annat rätt att se till att de inte jobbar för lägre lön än ordinarie personal.

Viktiga nyheter i avtalet för anställda i lager och e-handel:

• Arbetsgivaren måste ta större ansvar för arbetsmiljö. Bland annat genom att se till att alla som kör truck har rätt kompetens och ta ökat ansvar för arbetsmiljön för dina kollegor som är inhyrda.

• Arbetsgivaren måste förklara sina beslut. Anställda har rätt att få en motivering från din arbetsgivare om du inte får de lediga dagar som du önskar. Om du är provanställd och din anställning avslutas behöver arbetsgivaren också ange skäl till varför.

• Rätt till facklig information. Alla nyanställda som ska jobba mer än tre månader får nu rätt till facklig information på betald arbetstid, så att de känner till sina rättigheter på jobbet. Detta gäller på arbetsplatser med fackklubb.

Tydligare rätt till kompetensutveckling har skrivits in i avtalen för både butik och lager och e-handel. Företagen ska erbjuda alla anställda kompetensutveckling inom yrket och det ska också beaktas vid lönesättningen. Detta enligt avtalens kompetensbilaga som nu har uppdaterats.