Det är Handels och arbetsgivarorganisationen Fremia som har kommit överens om nya löner och villkor för tjänstemän som jobbar på bland annat Coop, Akademibokhandeln och Fonus.

Från den 1 april i år höjs lönerna med fyra procent. Från 1 april nästa år höjs de med tre procent.  

Minst 400 kronor mer i månaden

Alla som jobbar heltid är garanterade en höjning med 400 kronor i månaden under avtalets första år. Andra året är den garanterade höjningen 300 kronor. Resten av pengarna fördelas efter förhandlingar mellan facket och arbetsgivaren på de olika arbetsplatserna. 

– Det är en bättre individgaranti än tidigare och det är vi nöjda med. En annan bra sak i det nya avtalet är att arbetsgivarna måste samråda med facket innan de använder sig av särskild visstidsanställning, säger Cecilia Creutz, ombudsman på Handels och en av de som förhandlat fram det nya avtalet. 

Tydligare fackligt inflytande

Cecilia Creutz säger att arbetsgivarna ville minska det fackliga inflytandet, men att det inte lyckades. I stället har det blivit tydligare vilket inflytande facket har, till exempel i det förberedande arbetet inför lokala löneförhandlingar på arbetsplatserna.

Dessutom har man skrivit in tydliga beskrivningar av hur de olika anställningsformerna i Lagen om anställningsskydd ska användas. 

Förutom högre löner och tydligare skrivningar om fackligt inflytande innehåller avtalet högre avsättningar till de anställdas tjänstepensioner.

Fack och arbetsgivare ska se över avtalet

Man har också kommit överens om en gemensam arbetsgrupp som ska diskutera hur avtalet ska tillämpas framöver. 

– Det är så många olika verksamheter som omfattas av det här avtalet. Det är stor skillnad att jobba som tjänsteman på ett lager inom Coop och med begravningsverksamhet på Fonus. Vi ska försöka utveckla en mer anpassad ordning för de olika arbetsplatserna och det tar längre tid än en avtalsförhandling, säger Cecilia Creutz. 

Förutom avtalet med Fremia har Handels nyligen tecknat nya kollektivavtal för anställda som jobbar med skönhetsvård, bemanningsanställda och på lager. Läs mer om nya kollektivavtal på handels.se.

Nyheter i avtalet med Fremia

  • Lönerna höjs med 4 procent från 1 april 2023. Från 1 april 2024 höjs lönerna med 3 procent. 
  • Lägsta garanterade ökning är 400 kronor i månaden från 1/4 2023. Från 1/4 2024 är lägsta höjningen 300 kronor för en heltid. 
  • Lägstalöner och andra ersättningar höjs med avtalets värde. 
  • Mer pengar till pension. I år höjs arbetsgivarens inbetalning till tjänstepension med 0,1 procent, nästa år med 0,3 procent.