Hej! På måndag ska jag börja jobba deltid i en matbutik. De vill att jag ska skriva på ett anställningsbevis när jag kommer dit, men jag är lite osäker på vad det måste innehålla.

Är det något särskilt jag ska tänka på?

/Bo

Svar

Ett anställningsavtal ska innehålla många saker gällande dina villkor för tjänsten, men också vem du tar anställning hos.

Det som kan vara extra viktigt att tänka på är vilken anställningsform du har, din lön (tim- eller månadslön) och hur många timmar per vecka du ska arbeta. Om det finns ett kollektivavtal på din arbetsplats ska det stå vilket avtal som gäller för dig. Gäller anställningen en tidsbegränsad anställning som vikariat eller särskild visstid ska det stå angivet ett start- och slutdatum. 

/Linn, facklig rådgivare