– Om någon är upptagen med att till exempel hjälpa kunder måste man visa hänsyn och avvakta. Vi vill inte störa dem i deras arbete, säger My Kvarnsmyr från Handels avdelning i Stockholm.

I vanliga fall håller hon föreläsningar för bland annat gymnasieelever och unga Handelsmedlemmar.

Men under Handels årliga värvningsvecka gick hon runt bland butikerna i Nacka forum för att informera de anställda om fackföreningen och få med dem på tåget.    

– Man får ta del av alla olika typer av bemötanden men det har varit övervägande bra reaktioner från de anställda när vi kommit förbi dem i butikerna.     

Flera hundra nya medlemmar

Under veckan besökte Handels sammanlagt 5 427 arbetsplatser över hela landet och värvade totalt 876 nya medlemmar.  

– Generellt över hela förbundet har det gått bra med att värva i år. Det är främst när vi lyckas föra fram vad som kommer med ett fackligt medlemskap som folk väljer att gå med. Ju mer kunskap du har som anställd desto större möjlighet har du att bevaka dina rättigheter, säger My Kvarnsmyr.     

Men det kan även vara väldigt utmanande att rekrytera nya medlemmar menar hon. Ofta handlar arbetsplatsbesöken om att gå in i butiker, hälsa på de anställda och lämna informationsbroschyrer.      

– De yngre personerna vi träffar på kan bli lite förvirrade ibland. De kanske tror att vi kommer från deras huvudkontor och blir nervösa. Då får man förklara vad det är vi gör där.     

– Sedan finns det en del personer som är otrevliga också. Vid ett tillfälle det var några som inte tittade på oss när vi pratade med dem. Men man får inte ge upp för det säger hon.    

Många vet inte vad facket är

Det är inte heller ovanligt att de möter personer som inte känner till vad facket är.     

– Då kan man behöva låta dem smälta informationen vi fört fram och gå dit igen en annan gång. En viktig del är att påminna anställda om att facket finns.              

Enligt My Kvarnsmyr är medlemsavgiften den vanligaste orsaken till att folk beslutar sig för att inte gå med i facket. 

– Många jobbar inte heltid och även om du har en medlemsavgift som speglar din inkomst är det fortfarande en summa som ska ut varje månad, säger My Kvarnsmyr.

Mia Jansson och My Kvarnsmyr var nöjda med årets värvningsvecka.
Mia Jansson och My Kvarnsmyr var nöjda med årets värvningsvecka.

Genomgångsarbete för många

Mia Jansson som är gruppchef för Handels i Stockholm, befann sig också i Nacka forum under veckan.

Hon förklarar att Handels arbetsplatser för många är ett genomgångsarbete, vilket gör att den årliga värvningsveckan blir extra viktig.   

– Vissa kanske går med i facket i samband med att de jobbar extra under sina studier men väljer att gå ur när de är färdiga med utbildningen. 

– Vi tappar till viss del många medlemmar på grund av den aspekten även om vi är duktiga på att värva.