Klockan 13.00 träffades Handels och KFO, Kooperationens förhandlingsorganisation, för att dra igång avtalsförhandlingarna. Handels avtalskrav är i stort sett samma som de, de lämnade till Svensk Handel i februari.
– Samma löneökningar i kronor, höjda minimilöner och samma jämställdhetsprofil. Förhandlingarna med KFO och med Svensk Handel är inte två separata förhandlingar. Vi tecknar ett konkurrensneutralt avtal, kooperationen ska ha lika förutsättningar som det privata, säger Tommy Tillgren, Handels andre vice ordförande.
De två avtal som nu förhandlas är för butiks-, lager-, terminalpersonal och chaufförer inom kooperationen. 2 maj förhandlas det tredje avtalet på den kooperativa sidan, stormarknadsavtalet. Runt 18 000 anställda på Kappahl, Akademibokhandeln, Coops och konsumentföreningarnas butiker, lager och terminaler berörs. När avtalen klubbas igenom gäller de retroaktivt från första april.
– ¬Vår utgångspunkt är att vi blir klara i morgon. Men man får ta dagen och dygnet som det kommer. Det gäller att vara lite cool, säger Tommy Tillgren.