Ljuskopieringsavtalet är en kopia av partihandelsavtalet bortsett från några tillägg som är specifika för denna tynande bransch. Parterna ska under avtalsperioden undersöka möjligheten att avskaffa ljuskopieringsavtalet och ersätta det med partihandelsavtalet 2010.
Samma sak kan bli aktuellt för andra små avtalsområden som fotolab- och postorderavtalen. Handels ombudsman Mikael Segel betonar att det finns värden i småavtalen som det gäller att få med sig när man byter avtal.
– En lösning kan vara att införa ett supplement, alltså ett tillägg, för specifika yrkesgrupper i avtalet, säger Mikael Segel.
Åhléns butiksavtal ersattes redan i år med det privata detaljhandelsavtalet. Kioskavtalet kan komma att gå samma väg vid nästa avtalsrörelse.