Avtalet för 500 Handelsmedlemmar i ABF:s administrativa personal slöts på torsdagen efter ovanligt segdragna förhandlingar. Avtalet ger 10,2 procents löneökningar på tre år precis som i andra tjänstemannaavtal.
– Vi har argumenterat oss blodiga för att de anställda på ABF har lägre medellön än många andra tjänstemän och därför borde ha löneökningar i nivå med detaljhandelsavtalet, men vi sitter fast i procentsatsen 10,2 säger Handels ombudsman Monika Ohlson.
En framgång för facket är dock att avtalet är ”framtungt” med de största lönehöjningarna redan första året: Lönerna höjs i år med 3,9 procent. Alla som tjänar under 20 000 kronor i månaden garanteras 650 kronor i höjning, medan övriga garanteras 325 kronor, precis som i avtalet för tjänstemän i den kooperativa handeln. Men medan gränsen för att få del av låglönesatsningen i kooperationens avtal höjs under avtalsperioden så ligger den i ABF-avtalet kvar på 20000 kronor även år två och tre. Det innebär att bara de som i dag tjänar under 18700 kronor i månaden är garanterade den maximala individgarantin 1950 kronor på tre år. Potten för individuell fördelning blir med denna lösning större senare i avtalsperioden.
Monika Ohlson berättar att arbetsgivarsidan i förhandlingarna argumenterat för att en stor individgaranti och liten pott motverkar kollektivavtalets gällande lönesystem, och hon ger dem delvis rätt.
Det nya avtalet innehåller ändrade regler för permission vid allvarliga händelser som drabbar anhöriga. Kretsen av nära anhöriga omfattar nu också sambos eller partners barn.
– Det är väl en bra knorr, med tanke på hur familjerna ser ut i dag, säger Monika Ohlson.
Lönerna för ombudsmän, det vill säga chefer, inom ABF fastställs i förhandlingar som inleds inom kort. För dem har fack och arbetsgivare redan enats om en minimilön på 27000 kronor.