Avtalet som slutits mellan Handels och Svensk Handel följer partihandelsavtalet och ger därmed löneökningar på i snitt 2290 kronor på tre år. Fotolabavtalet innehåller även vissa tillägg som mörkrums- och beredskapstillägg.
I digitalfotograferingens tidevarv är detta en krympande bransch. Fack och arbetsgivare har tillsatt en arbetsgrupp som ska se över möjligheterna att låta fotolabavtalet inlemmas i partihandelsavtalet 2010, eventuellt med något tillägg för att reglera branschens specifika villkor.