– Vi diskuterar nu tillsammans med finansdepartementet och arbetsmarknadsdepartementet en form av stöd och hjälp för dem som riskerar detta, någon form av resursjobb. De ska då få statlig ersättning istället för a-kassa. Detta kommer absolut vara klart till januari nästa år.
Varför väntade ni inte med att införa tidsgränserna i sjukförsäkringen förrän resursjobben fanns och rehabiliteringsgarantin fungerade?
– När jag kom till mitt uppdrag var 770 000 personer långtidssjukskrivna eller i förtidspension. Skulle jag då göra en utredning och vänta fyra, fem år? Det hade varit inhumant att vänta tills landstingen var klara och företagshälsovården fungerade. Vi var tvungna att göra någonting innan alla detaljer var klara. Det är viktigt att begränsa sjukförsäkringen till en viss tid så vi fångar upp människor och inte bara sitter och rullar med tummarna.
Hade ni infört ändringarna i sjukförsäkringen i dag, med tanke på lågkonjunkturen?
– Ingen kan väl mena att vi ska behålla personer i sjukförsäkringen när de kan utveckla en arbetsförmåga? Det är nog det mest inhumana jag kan tänka mig, att säga vi hjälper inte dig eftersom det inte finns några jobb.
Vilka jobb tänker du dig att långtidssjukskrivna ska ta?
– Vi ger nu möjlighet att arbetsträna under ett år. Vi gör så mycket vi kan och jag beklagar att allt inte fungerar från dag ett.
Kritiker menar att de nya reglerna gör att man förlorar rätten till arbete, då många tvingas säga upp sig eftersom de inte klarar av att gå tillbaka till jobbet när ersättningen dras in. Hur ser du på det?
– Vi har förstärkt arbetsrätten. Du ska inte behöva sluta för att det inte finns någon arbetsuppgift du klarar av. Då måste arbetsgivaren ge dig tjänstledigt tre månader för att söka annat jobb. Under tiden har du sjukersättning och sedan får du tjänstledigt ytterligare sex månader för att pröva det nya jobbet.