Jämför man årets fem senaste månader med motsvarande månader förra året har antalet butiksrån minskat med 23 procent. Även antalet butiksrån med skjutvapen har minskat. För månaderna januari till maj i år stod butiksrån med skjutvapen för 35 procent av butiksrånen, för förra året är motsvarande siffra 46 procent.
– Äntligen ser vi ett trendbrott, även om man ska vara lite försiktig, det kan vända igen och statistiken är ju bara för några månader. Men det känns verkligen skönt. Vi har jobbat med att minska butiksrånen under lång tid nu. Vi har pratat säkerhetsfrågor i alla möjliga sammanhang och ombudsmännen har gjort ett jättejobb, säger Martine Syrjänen Stålberg som är arbetsmiljöombud på Handels.

För Handels är kampen mot rån ett prioriterat område under 2010. Till hösten ska enkäten som Handels skickat ut angående säkerhetsarbetet på arbetsplatserna gås igenom. Utifrån svaren ska sedan arbetet med att förhindra butiksrån fortsätta.
– Siffrorna är fortfarande oacceptabelt höga. Vi fortsätter vårt arbete. Det finns ingen quick fix. Men att många angriper butiksrånen från olika håll – vi, Svensk handel, Polisen, bankerna med flera – gör att vi börjar få resultat, säger Martine Syrjänen Stålberg.

Om man tittar på månaderna januari till och med maj de senaste fem åren har antalet butiksrån gått i vågor. Under åren 2005 och 2007 minskade antalet butiksrån, medan de under åren 2007 till 2009 ökade. Nu i år minskar alltså antalet butiksrånen igen. De är dock fler än antalet butiksrån under 2006 och 2007.

Under januari till och med maj 2009 begicks sammanlagt 486 butiksrån. Under samma period i år begicks 375.

2009 var ett rekordår vad gäller butiksrån, både vad gäller hela år och perioden januari till och med maj.