Mellan januari och augusti har Coop redan överskridit hur många de enligt avtalet får hyra in totalt på ett år. I augusti var drygt 18 procent av personalen inhyrd. Facket har begärt förhandlingar med Coop, och räknar med att parterna ska träffas någon gång under nästa vecka.
– Enligt vårt företagsavtal får Coop hyra in högst 10 procent av personalen på en årsbasis. Men de ligger mycket högre än så. Jag skulle tippa på att det rör som om en 40 – 50 heltidstjänster, säger Martin Ångman.

Tvisten kommer vid samma tidpunkt som Coop förhandlar med logistikföretaget Logent om att ta över hela driften på Coops nya fryslager i Enköping (se artikel ovan). För Martin Ångman är det ytterligare ett tecken på Coops nya personalstrategi.
– I Enköping handlar det om 100 procents inhyrning oavsett vad de kallar det. Coop ska äga precis allt utom personalen. Jag ser det som att de medvetet vill försvaga facket genom att dela upp oss på arbetsplatserna.

Coop kommer att kalla till förhandling inom kort. Innan dess vill de inte kommentera några detaljer kring inhyrningen i Bro.