De tålde inte att höra det kristna budskapet, att alla människor är lika mycket värda. Sverigedemokraterna brukar försöka hävda att de alls inte är emot invandrare, bara invandringspolitiken. Reser man sig upp och går när en biskop säger att alla människor är lika mycket värda så har man verkligen bekänt färg.