Det är inget demokratiskt parti, deras idéologi är väldokumenterad. Partiet är sprunget ur den rasistiska kampanjen ”Bevara Sverige Svenskt” (BSS) och flera av grunderna hade sin bakgrund i öppet antidemokratiska grupper som Nysvenska rörelsen och Nordiska rikspartiet.

De har sedan starten hävdat att partiet är demokratiskt och det är inte så konstigt, för ett parti som är sprunget ur den fascistiska rörelsen och som vill bli accepterade måste distansera sig från sitt förflutna. Deras inställning till demokrati är en trovärdighetsfråga och de har lärt sig tekniken hur de ska hantera kritiken mot sitt förflutna. Anklagelserna mot dem kastas tillbaka – anklagas de för att vara rasistiska – hävdar de att de etablissemanget är ”svenskfientligt”
 – anklagas de för att vara antidemokrater – talar de genast om förföljelse och åsiktsförbud.

Listan kan göras lång men så fortsätter det i punkt efter punkt… Argumentet att alla politiska partier är likadana ska vi kasta tillbaka mot dem. – Det är skillnad på Socialdemokraterna och Moderaterna och framför allt är det är skillnad mellan de övriga partierna och SD exempelvis idéologiskt och den demokratiska värdegrunden.  Att gå med i facket är inte samma sak som att teckna ett telefonabbonemang.

Vi är ett fackförbund byggt på demokratiska grunder. När SD säger att de är demokratiska är det en skendemokrati. Exempelvis granskar man deras argument mot invandringen och den öppna svenskheten, så säger de egentligen till dem och om den (svenskheten alltså) så är det att ”se sig själv som svensk och att alla andra svenskar ser dig som svensk”. Inte mycket till övers för sin egen kultur där var man än kommer ifrån. Så; SD omfamnar alltså det demokratiska styrelseskicket. Men de har en skev bild av hur demokratin fungerar i praktiken.

Så vänner och förbundsmdlemmar i Handels, är vi trygga i vår egen demokratiska uppfattning och i vårt förbund. – Så finns det ingen plats för Sverigedemokrater hos oss. Vill vi ta fighten mot dem – och vill vi slipa argumenten mot dem så välkommen till våra distanscirklar om SD som vi kallar för Ta fighten! Vi har även distanscirklar om Mänskliga rättigheter Välkommen att delta i demokratiarbetet :-), vilket är ett arbete som vi ständigt måste verka för.

Och en stor eloge till Transport och andra som går i deras fotspår. – Låt oss slå följe med dem.

Vänligen
Anki Höök
ABF Norra Stor-Stockholm och medlem i Handelsanställdas förbund.