Handels anser att rätten att uttrycka sin åsikt, både internt på arbetsplatsen och i media, är en förutsättning för en bra arbetsmiljö.
– Samtidigt kommer, gång på gång, signaler från medlemmar och förtroendevalda som blivit hotade, skrämda till tystnad eller till och med utsatta för repressalier, sa Lars-Anders Häggström, Handels ordförande i ett uttalande på kongressens sista dag.
Därför har förbundet nu beslutat att stötta dem som tvingats till tystnad och kräva alla anställdas rätt att uttala sig utan att riskera att straffas. Detta gäller både att uttrycka sin åsikt internt på arbetsplatsen och att tala med medier om sin arbetssituation.