Bara 69 procent av arbetarna i allmänhet är i dag fackligt anslutna. Det visar LO:s undersökning Röster om facket som bygger på ett stort antal intervjuer med löntagare i åldern 18–64 år Så liten andel har det inte varit på 40 år. Den främsta förklaringen enligt undersökningen är att folk anser att medlemsavgifterna och a-kasseavgifterna är för höga.

Lägst anslutningsgrad har ungdomar. Bara 36 procent av de anställda i åldern 18–24 år är anslutna. Det är en dryg halvering från mitten av 1990-talet. 82 procent av de ungdomar som inte är med i facket kan dock tänka sig att vara med, vilket kan jämföras med de äldre åldersgrupperna där bara 15 procent av de icke anslutna svarar att de kan tänka sig att vara med. För de unga är heller inte höga avgifter ett lika stort problem som för de äldre kategorierna.

Enligt Susanna Gideonsson, är okunskap om facket och osäkra arbetsförhållanden viktiga förklaringar till den låga anslutningsgraden bland unga.
– De är helt enkelt osäkra på om de kommer bli kvar i yrket, säger hon.

Enligt Susanna Gideonsson arbetar förbundet aktivt för att få fler unga att gå med i facket. Bland annat genomförde man under hösten en kampanj där man ringde upp före detta elevmedlemmar. Av de knappt 500 personer som kontaktades blev 40 procent fullvärdiga medlemmar.
– När vi får tag i de unga går det riktigt bra. Det var bara 4 procent som sade sig ointresserade av facket. De flesta andra sade nej på grund av annan sysselsättning eller att det var arbetslösa.

Susanna Gideonsson hoppas också att det beslut som togs under kongressen, om att höja gränsen för att få betala den lägsta medlemsavgiften, ska få fler att gå med i Handels.

Undersökningen från LO visade också att arbetare inom parti- och detaljhandel, Handels målgrupp, har låg anslutningsgrad jämfört med arbetare inom andra kategorier. 57 procent av arbetarna i den kategorin är anslutna. Bland arbetare i byggindustri, tillverkningsindustri, statligt anställda och kommun och landsting ligger den siffran på mellan 71 och 86 procent. Bara arbetare inom kategorin övrig privat service ligger lägre. Där är anslutningsgraden bland arbetarna 56 procent.