Elva LO-förbund står bakom Handels krav på högre löneökningar än de 2,6 procent som blivit normen efter industrins uppgörelser. Sedan Svensk Handel i måndags avbrutit avtalsförhandlingarna ser Per Bardh ett konfliktvarsel från Handels som nästa steg.
– Jag bedömer att det måste till ett varsel för att få arbetsgivaren tillbaka till förhandlingsbordet.

Han menar att det är arbetsgivarnas paraplyorganisation Svenskt Näringsliv och statliga Medlingsinstitutet som ligger bakom Svensk Handels ovilja att förhandla. Enligt Per Bardh tillåter Svenskt Näringsliv inte Svensk Handel att förhandla om annat än det som blivit märket i industrin. Och arbetsgivarna gömmer sig bakom medlingsinstitutet som slagit fast att industrinormen 2,6 procent ska gälla.
– Arbetsgivarna sitter bara med armarna i kors. De förstör den svenska kollektivavtalsmodellen där det är fria parter som förhandlar.

Per Bardh betonar att de elva LO-förbunden inom samordningen kommer att agera gemensamt för att uppnå resultat. Kampen för högre procentpåslag för lågavlönade grupper riskerar att leda till en storkonflikt på arbetsmarknaden.
– Om arbetsgivarna och Medlingsinstitutet ihärdigt håller fast vid 2,6 procent – då finns en uppenbar risk för en omfattande konflikt, säger Per Bardh.

Han pekar på att flera avtal för lågavlönade grupper löper ut samtidigt, till exempel Fastighets. Ett koordinerat konfliktvarsel är en möjlighet att sätta press på arbetsgivarna.
– Vi ska använda våra gemensamma krafter för att hjälpa varandra.

Claes Stråths ord om att det inte finns någon samordning i LO retar avtalssekreteraren.
– Det är humbug! Han hittar på och hans minne är kort. Medlingsinstitutet har medverkat till avtal som gör avsteg från industrinormen både 2010 och 2007.

Kommunals avtalssekreterare Lenita Granlund ger Handels stöd:
”Handels kamp för mer jämställda löner är även Kommunals kamp!” skriver hon på sin avtalsblogg.

På torsdagskvällen kontaktades Handels på nytt av Medlingsinstitutet. Facket upprepade då sitt nej till frivillig medling.
– Handels tar ansvar och vill fortsätta förhandlingarna direkt med Svensk Handel, utan mellanhand, säger Handels ordförande Lars-Anders Häggström.
Samtidigt fortsatte förhandlingsledningen att analysera situationen och överväga olika handlingsalternativ. Avtalen för handeln löper ut 31 mars.