Det var i april i år som medlemsantalet vände uppåt ordentligt, efter att i ett drygt år ha legat strax över eller strax under 145.000 medlemmar. Men så, mellan den 1 mars och 1 april i år ökade antalet medlemmar med drygt 900. Och ökningen har fortsatt, den 1 maj var antalet 661 medlemmar högre.

Orsakerna till ökningen tros vara dels att anställda gick med på grund av avtalsrörelsen. Dels att Handels nystartade fackliga rådgivning Handels Direkt inneburit att fler blivit medlemmar. (läs tidigare artikel).