Martin Boström, klubbordförande på Konsum Värmlands lager och ett av Handels 27 ombud på LO-kongressen den 25-28 maj, brinner särskilt för frågan om otrygga anställningar.
– Deltid och visstid drabbar framför allt kvinnor. Vi vill att LO samordnar sig kring kravet på rätt till heltid och att allmän visstid tas bort ur las, säger Martin Boström.
Han planerar att tala på kongressen för att LO tydligt ska sätta fokus på trygga jobb, och att förbunden ska samverka för att organisera dem som har otrygga anställningar.
– LO måste fortsätta att gemensamt kräva trygga jobb så som man gjorde med begränsad visstid i avtalsrörelsen. Vi måste också bli bättre på att företräda dem som har en otrygg ställning på arbetsmarknaden.
Bemanningsbranschen var ett annat område där Handels ville flytta fram LO:s positioner och skärpa kraven. Handels ville bland annat att LO ska verka för att facket får en stärkt vetorätt i mbl.
– Det skulle ge oss tyngd i förhandlingarna. Det är viktigt att vi får tydliga regler för användningen av bemanningsföretag och för fackets inflytande.

 

Krav från Handels

Vetorätt i bemanningsfrågorHårdare krav på bemanningsbranschen: Stärk fackets vetorätt i mbl. Låt lokala klubbar företräda inhyrda. Skärp auktoriseringen av bemanningsföretag. Öka LO:s resurser för att hantera bemanningsfrågorna mellan förbunden.
Samhällspolitisk påverkan: Formulera konkreta politiska krav och sök partiernas stöd för dem. Agera tillsammans med tjänstemannafack och andra organisationer. Se över fördelningen mellan partibidrag till S och egen opinionsbildning.
Inför en gemensam a-kassa för hela LO.