I hela riket ökade FAS 3 med 174 personer under vecka 23, år 2012. Så många som 342 personer är under 24 år. 1 372 personer är mellan 25–29 år. Flest är de i åldersgruppen 50-59 år, hela 10 961 personer.

I min egen åldersgrupp (40-49 år) är vi 7 677 personer som befinner oss i FAS 3 just nu. 4 274 personer i FAS 3 är i åldersgruppen 30–39 år och 6 263 personer är 60–63 år. Hur många 61-åringar väljer att hoppa av i förtid.

Under vecka 23 befann sig totalt 30 889 personer i denna slutfas. Det är en ökning med 4 290 personer sedan samma tid föregående år.
Detta är hämtat från Arbetsförmedlingens veckostatistik.

Företagen, föreningarna, kommunerna etc. kammar hem nästan 154,5 miljoner i bidrag per månad… dina och mina skattepengar.
Just räknat på antalet FAS 3:or vecka 23 blir bidragssumman till anordnarna hela 1 853 340 000 kr per år!

Kunde då inte dessa pengar användas vettigare, till exempel på utbildning, omskolning, anställningar inom den gemensamma välfärden?

”Utfasad”
 

Länk till Arbetsförmedlingens statistik