Ibland går det bra, som då hon var ansvarig för genomförandet av Handels kongress 2011 eller införandet av fackliga telefonrådgivningen Handels Direkt 2012. Men hon pekar själv ut två stora misslyckanden där hon haft högsta ansvaret:

Det ena är storstadsprojektet. Handels satsade 30 miljoner kronor 2008–2010 med målet att öka medlemstalet i storstäderna med 16 000 personer. Facit blev att bara 1 500 personer värvades och medlemstalen sjönk.
– Vi nådde inte alls de resultat vi ville, men lärde oss massor som vi har nytta av i dag. Nu ökar medlemstalen.

Det andra misslyckandet är det administrativa it-systemet ”FAS 3” som Handels hade tänkt införa tillsammans med andra LO-förbund. Systemet kostade Handels 20 miljoner kronor men togs aldrig i drift. Efter många problemfyllda år lades projektet ner 2012.
– Det svider fortfarande i själen även om det var rätt beslut. Den tekniska plattformen var föråldrad och det var inte motiverat att investera ännu mycket mer i den.