KRAV PÅ KOLLEKTIVAVTAL:
▶ I dag gäller avtalsliknande villkor och det är många gånger upp till den enskilda arbetsförmedlarens bedömning av vad som är avtalsliknande. Dessutom finns ingen uppföljning på att arbetsgivaren håller det som lovas.

BÄTTRE SAMRÅD MED ARBETSFÖRMEDLINGEN:
▶ Facket måste få bättre information om företaget. Många gånger saknas uppgifter, som planering av handledning, typ av insats och hur länge insatsen ska vara.
Då arbetsförmedlingen ofta hänvisar till sekretess krävs bättre dialog mellan parterna. En regeländring kan också krävas.

HANDLEDNING:
▶ Det måste finnas tid och resurser till handledning och utbildning. Det finns inte heller möjlighet för kompetensutveckling hos handledare.

PRAKTIKSTOPP :
▶ Praktikstoppet under exempelvis sommaren ska följas. Då finns stora behov av ordinarie sommarjobb.

PARTERNA MÅSTE TA ANSVAR:
▶ Parterna i handeln, fack och arbetsgivare, behöver gemensamt hitta bra lösningar för anställda och arbetslösa.

Fotnot: Enligt en förordning ska arbetsförmedlingen samråda med ansvarigt fackförbund innan en arbetsgivare kan anställa en person med ekonomiskt stöd.