Ulf Danielsson

Ica-handlare Ulf Danielsson! Hur tog du hand om personalen efter knivdådet?

– Ica har ett bra skyddsnät. Jag ringde bara ett nummer och på måndag morgon kom en psykolog för krishantering. Hela personalen samlades i fikarummet, vi gick laget runt och alla fick prata av sig, tårarna sprutade på en del. Sen fick alla som ville prata mer med henne. Och vi satte upp en skylt ”I dag pratar vi inte om överfallet med personalen” för att undvika alla frågor.

Med kompisar och livsvilja kom Roxana igen

Reportage

Hur kan en butik förebygga sådant här?
– Knivar kan man inte förebygga. Det är åt helvete rent ut sagt. Men det är jätteviktigt att alla anställda får en säkerhetsutbildning så att de vet hur de ska agera om det händer.