I början av en sjukskrivning räcker det att man är för sjuk för att klara sitt vanliga jobb för att man ska få sjukpenning. Men efter 180 dagar krävs att man är för sjuk för vilket som helst ”normalt förekommande arbete”.

– Försäkringskassan måste precisera vilket jobb som personen skulle kunna klara. Det är viktigt för rättssäkerheten och för att läkare ska kunna skriva meningsfulla intyg, anser Ing-Britt Vikströms juridiska ombud Robert Sjunnebo på LO-TCO Rättsskydd.

Ing-Britt vs Försäkringskassan

Sjukskrivnas framtid ligger i Ing-Britts händer

Reportage

Det duger inte att, som kassan gjort i Ing-Britts fall, hänvisa till ett ”lättare arbete” med övervakning eller telefoni.

– Man måste titta på samtliga arbetsuppgifter som ingår. Arbete som telefonist innebär exempelvis krav på att bearbeta information vid ett tangentbord. Det klarar inte Ing-Britt i dag.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) tolkade i en dom 2008 ”normalt förekommande arbete” som ett vanligt arbete som personen trots sina besvär kan utföra i normalt arbetstempo utan att arbetsgivaren gör mer än ”ringa anpassning”. Robert Sjunnebo tycker inte att Försäkringskassan lever upp till dessa kriterier när man nekar människor sjukpenning med vaga hänvisningar till ”lättare arbete”. Om Ing-Britt Vikström får rätt i HFD får det enligt Robert Sjunnebo betydelse för tusentals andra sjukskrivna, som bör få lättare att behålla sin sjukpenning efter 180 dagar.

Läs också: Regeringen ändrar F-kassans uppdrag

Om Ing-Britt förlorar behöver problemet lösas på politisk väg, anser juristen.

– Då måste lagen ändras.

Försäkringskassans rättschef Eva Nordqvist låter hälsa att hon förväntar sig en tydlig dom. I övrigt vill hon inte kommentera rättsfallet eller myndighetens syn på ”normalt förekommande arbete”.

Fotnot: Ing-Britt Vikströms fall är ett av två ärenden om rätt till sjukpenning som just nu ligger för avgörande i Högsta förvaltningsdomstolen. Det andra rör en arbetslös pappersarbetare. Domar väntas i båda fallen före sommaren.

Fakta

Att överklaga Försäkringskassans beslut

Om du är missnöjd med Försäkringskassans beslut kan du begära omprövning.

Om du är missnöjd med Försäkringskassans omprövningsbeslut kan du överklaga till förvaltningsrätten.

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas till kammarrätten och i sista hand till Högsta förvaltningsdomstolen.

I både kammarrätten och Högsta förvaltningsdomstolen krävs prövningstillstånd för att målet ska prövas. Om domstolen inte ger prövningstillstånd står domen i lägre instans fast.

Fakta

Så funkar sjukförsäkringen

Dag 1–90. Du har rätt till sjukpenning om du inte kan utföra ditt vanliga arbete, eller något annat tillfälligt arbete som arbetsgivaren kan erbjuda.

Dag 90–180. Du har rätt till sjukpenning bara om du inte kan utföra något arbete alls hos din arbetsgivare. Du får vara ledig från ditt vanliga jobb för att pröva på ett annat arbete.

Dag 181–365. Nu prövas din arbetsförmåga i förhållande till jobb som normalt finns på arbetsmarknaden. Om Försäkringskassan bedömer att du skulle kunna klara något ”normalt förekommande arbete” har du inte rätt till sjukpenning. Undantag görs för särskilda skäl, som att du sannolikt snart kan komma tillbaka till ditt vanliga jobb. Eller om det anses oskäligt, till exempel om du har en allvarlig sjukdom som successivt förvärras.

Efter dag 365 räcker inte särskilda skäl för att slippa prövas mot alla arbeten på den vanliga arbetsmarknaden. Undantag görs bara om det bedöms oskäligt.

Källa: Försäkringskassan