Johansson, huruvida Handels ska börja registrera medlemmars partitillhörighet är en icke-fråga. Frågan handlar om hur personer å ena sidan är lämpliga att ha ett uppdrag i vilket de åtar sig att driva frågor genom Handels, samtidigt som de i kommunfullmäktige är med och driver frågor som går stick i stäv med vad Handels står för. Svaret är likadant för engagemang i alla partier som inte driver frågor som går i linje med Handels stadgar, det är helt enkelt inte lämpligt.

Handels och SD

”Låt facket vara helt opolitiskt!”

Insändare

”Låt facket vara helt opolitiskt! Politiskt käbbel möter vi varje dag i media” skriver du. På vilket sätt tänker du dig att facket ska kunna hjälpa dig utan att vara politiskt? Om facket inte påverkar politiken har vi snart ingenting kvar. Du har säkert hört att man diskuterar Lagen om Anställningsskydd (las) på TV. Vår bransch är redan förstörd av alliansens ändringar i las 2007, med bland annat tillägget om allmän visstidsanställning (AVA). Du kan inte ha missat att en hel generation unga sover med mobilen under huvudkudden (om de ens kan sova!?) för att inte missa ett arbetspass. Las behöver stärkas och vägen för att göra det är politisk.

”Därför får Handels förtroende­valda inte ha uppdrag för SD”

Insändare

Grunden för facklig verksamhet och påverkan är att påverka genom att hålla ihop. Det bästa sättet för både mig och dig att få bättre lön och arbetsvillkor är att se till att alla andra också får det, då kan inte våra arbetsgivare kan ställa oss mot varandra och ge jobb till den som är villig att jobba för minst lön. Därför är det viktigt att inte ställa olika grupper mot varandra. Någonting både SD och alliansen gång på gång gör.

Som svar på frågan om Handels någonsin kritiserat socialdemokratin: Ja, om inte annat så var väl att ta bort det ekonomiska stödet 2013 och att inte längre endast samverka med S kritik mot partiet? I alla fall att döma av diskussionerna som föregick beslutet.