Svar på denna insändare. 

För det första. Handels kommer naturligtvis aldrig att registrera eventuell partitillhörighet hos medlemmar, det är olagligt och olämpligt. Som medlem i Handels kan du vara medlem i eller sympatisera med vilket parti du vill.

Handels och SD

”Låt facket vara helt opolitiskt!”

Insändare

Gränsen går när du har ett uppdrag för Handels och samtidigt tar uppdrag för ett parti som strider mot Handels uppfattningar. Det finns två skäl till att vi ser extra allvarligt på engagemang i Sverigedemokraterna.

1. Partiet har sina rötter i en grumlig nazistisk rörelse och bedömer människor olika beroende på härkomst.

2. Partiets politik idag skapar splittring mellan medlemmar i Handels.

Alla medlemmar ska kunna känna sig säkra att representeras på ett rättvist sätt. Det bedömer vi inte att en person med förtroendeuppdrag för SD kan göra med tanke på partiets ståndpunkter och värdegrund.

Handels egen valundersökning visar att cirka 13 procent av medlemmarna röstade på SD. Det är för mycket och vi kommer att fortsätta informera om hur SD:s politik är ett hot mot Handels medlemmar.