H&M:s e-handelslager i Borås växer så det knakar. Anläggningen har byggts ut och personalstyrkan ökas i höst med 200 på fasta och tillfälliga jobb. Efter årsskiftet, när det nya kollektivavtalet för lager och e-handel börjar gälla, blir det kraftiga förändringar av arbetstiden. Arbetsgivaren utnyttjar möjligheten att förlägga arbetstid mellan 05 och 24 veckans alla dagar. Det innebär att alla anställda kommer att tvingas jobba minst var fjärde helg, och att verksamheten hålls igång även på röda dagar.

Så blir du en vinnare i nya lageravtalet

Nyheter

– Det blir en stor förändring som ställer till det för privatlivet. För vissa är det en katastrof, säger Handels nytillträdda klubbordförande Maritha Glans.

Helgjobb obligatoriskt

Hittills har de flesta på lagret jobbat dagtid eller tvåskift på vardagar. Helgjobb har varit frivilligt och gett 100 procent övertidstillägg. Nu blir helgjobb obligatoriskt och ger 40 procent ob-tillägg.

Facken fajtas om avtal i e-handeln

Lager & e-handel

– Ingen tycker det är roligt, men värst är det nog för oss gamlingar, säger Pia Johansson som jobbat dagtid på lagret sedan 1989.

Nya avtalet innehåller nya möjligheter för enskilda att påverka sin egen arbetstid. Klubben på H&M Online tror att det dröjer ett tag innan alla lyckats få scheman som gör att jobb och privatliv går ihop på ett bra sätt.

Ob-tillägget blir mindre

De som jobbar natt har hittills haft 100 procent ob-tillägg tack vare ett lokalt avtal. Enligt nya avtalet är natt-ob 70 procent på vardagsnätter – om fack och arbetsgivare enas om att tillåta nattarbete. De som varit anställda länge får behålla det högre ob-tillägget under några år, men alla som anställts efter 31 mars 2017 får ob-tillägget sänkt från 100 till 70 procent från januari. Enligt klubben kan det innebära en lönesänkning på 1 500 kronor per månad. Men frågan är inte slutligt avgjord.

– Vi hoppas få till ett bra lokalt avtal när vi förhandlar om nattarbete, säger Maritha Glans.

Vilka konsekvenser får nya lager- och e-handelsavtalet på arbetsplatserna?

Kamil Walicki Klubbordförande Dagab Helsingborg

– Vi förlorar drygt 500 kronor varje lördag eftermiddag när vårt ob sänks från 70 till 40 procent. Det känns inte bra att man tar ifrån lokala klubbar deras fackliga segrar. Däremot har vi förhandlat fram bättre regler om ledighet efter att man jobbat en röd dag. Det känns som en stor förlust att fackliga vetot över arbetstiderna är så gott som borta. Men det är bra att allmän visstid inte ska användas, och vi hoppas att bemanningsplaneringen ska leda till att fler bemanningsanställda ska få fast jobb hos oss.

Tommy Sundberg Klubbordförande Rustas lager Norrköping

– Många får lägre ob-tillägg när vi byter kollektivavtal, i  snitt blir det en sänkning på 1 400 kronor per månad. Hälften av  kvällsjobbarna får behålla det högre ob-tillägget till 2021 tack vare övergångsreglerna. Bara ett fåtal har längre övergångstid än så eftersom vårt lager är ganska nytt. Men klubben känner ett jävla tryck från medlemmarna om att rädda kvar ob:t. Vi förhandlar med arbetsgivaren om en lösning. Företaget ska tills vidare inte börja schemalägga helger och röda dagar. Vi fortsätter med frivillig övertid på helger.

Mario Radic Skyddsombud Intersports centrallager i Nässjö

– Hos oss gäller lager- och e-handelsavtalet ända sedan lagret öppnade förra året. Men vi har ännu ingen fackklubb och därför ingen rätt att delta i bemanningsplanering eller förhandla om arbetstider. Ett gäng jobbar dagtid, ett annat jobbar kväll. Flera olika bemanningsföretag anlitas, och ibland beordras vi att jobba övertid på lördagar. I enstaka fall kan man påverka sina egna arbetstider genom att prata med chefen.  Det vore nog bra om vi fick hjälp att bilda klubb så att vi kan få mer inflytande.

Thomas Holm Ombudsman Handels förbundskontor

– Många  klubbar kände frustration över att det fackliga vetot över arbetstiderna försvann. I dag är de flesta inriktade på att lära sig hur man arbetar med nya avtalet. Bemannings­planeringen är en möjlighet för facket att påverka bemanningen. Den kräver större ansvarstagande från båda parter. Det är positivt att enskilda får påverka när man ska jobba. Övergångsreglerna för ob-tillägg är dessvärre en del i arbetet. Ersättningsnivåerna måste harmonieras så att det inte uppstår osund konkurrens.

Nya kollektivavtalet för lager och e-handel

Slöts i april 2017 mellan Handels och Svensk Handel. Ersätter både partihandelsavtalet och postorder- och e-handelsavtalet. Ska börja gälla senast 1 januari 2019.

Arbetsgivaren kan förlägga arbetstid mellan 05 och 24 alla dagar. Jul-, nyår- och midsommarafton är stängda dagar.

Arbetstiden är i snitt 40 timmar per vecka under en beräkningsperiod om 13 veckor. Veckoarbetstiden får variera max fem timmar upp eller ner.

Ob-tillägg är mellan 40 och 100 procent enligt en tabell i centrala avtalet.

Övergångsregler gäller på arbetsplatser som har lokala avtal om högre ob-ersättning. Personer som anställts före 1 april 2017 får behålla sina gamla villkor under en övergångsperiod, som längst till 2030.

Utgångspunkten är att bemanna med tillsvidareanställd egen personal på heltid.

Anställda får lämna önskemål om arbete på kvällar och helger och fem fridagar under året.

Fack och arbetsgivare ska varje år förhandla om bemanningsplaneringen för kommande tolv månader.

Om bemanningsföretag används ska parterna följa upp var tredje månad: Hur är fördelningen mellan fastanställda, visstidare, deltidare och inhyrda?

Allmän visstid ska inte användas. Tidsbegränsade anställningar ska kräva objektiva skäl, till exempel vikariat, säsongstoppar och projekt.

Handels och Svensk Handel har en central tillämpningsgrupp som ska hjälpa företagen och facket på arbetsplatserna att tillämpa avtalet.