Arbetstiderna för e-handelsföretaget Ellos drygt 200 lagerarbetare blev betydligt mer flexibla den 1 oktober 2017. Då bytte företaget från det gamla postorderavtalet till det nya kollektivavtalet för lager och e-handel.

Från att ha jobbat dagtid måndag till fredag gick de till ett schema där arbetstiden varierar mellan veckans dagar och mellan olika veckor, beroende på arbetsbelastning. På måndag och tisdag jobbar man längre för att beta av de beställningar som kommit under helgen, andra dagar börjar man senare. Veckoarbetstiden varierar mellan 35 och 42,5 timmar.

Just nu känns det okej, men folk är lite oroliga att det ska bli sämre

– Just nu känns det okej, men folk är lite oroliga att det ska bli sämre, säger Jörgen Håkansson som arbetat på Ellos sedan 1988.

Kollegan Stefan Åkesson gillar inte den nya flexibiliteten.

– Jag tycker bättre om jämn arbetstid.

Handels klubbordförande Åsa Tobrant förklarar varför facket accepterade arbetsgivarens krav att börja tillämpa det nya kollektivavtalet så snabbt som möjligt.

För att slippa uppsägningar gick vi med på att byta avtal tidigare

– Företaget hotade att säga upp 44 personer om de inte fick bemanna mer flexibelt. För att slippa uppsägningar gick vi med på att byta avtal tidigare.

Ellos hänvisade till kundernas ökade krav på snabba leveranser och konkurrens från företag som Boozt och Zalando, som redan skördat offer i postordermetropolen Borås.

– Visst känner vi av det, förra året lades Halens ner, säger Åsa Tobrant.

Relationerna mellan fack och arbetsgivare är trots allt goda på Ellos, som 2015 fick pris som handelns bästa arbetsplats. Inför avtalsbytet hade parterna långa samtal. Klubben började med att leta fram alla lokala överenskommelser som slutits, och som man ville ha med sig in i det nya kollektivavtalet. I ett fall gick det bra:

– Vi har högre ob-ersättning på tidiga morgnar än vad centrala kollektivavtalet anger. Tack vare övergångsregler får alla nuvarande anställda behålla ob-nivån ända till 2030, säger Åsa Tobrant.

De som anställts efter 1 april 2017 har dock inte rätt till den högre ob-ersättningen.

– Det känns konstigt att ha olika ersättning för lika arbete, säger styrelsekollegan Cathrine Jansson.

Klubben vill att övergångsreglerna ska gälla lika för alla, oavsett anställningstid.

Rätten till övergångsregler gäller dock bara ob-ersättning i pengar. För andra överenskommelser finns ingen garanterad fortsättning med nya kollektivavtalet. En värdefull förmån för Ellosarbetarna är därmed i fara.

På Ellos är det sedan flera år frivilligt att jobba fyra timmar på söndag. De som väljer att göra det får ledigt hela fredagen därpå plus ytterligare fyra timmar ledighet att ta ut senare. Enligt nya kollektivavtalet kan arbetsgivaren förlägga arbetstid på söndagar för vem som helst utan annan kompensation än 100 procent ob-tillägg.

– Vi har förhandlat oss till att behålla nuvarande regler till 2019, men efter det vet vi inte hur det blir, säger Åsa Tobrant.

Ellosklubben beklagar att det lokala facket förlorat den makt de tidigare hade över arbetstiderna, även om det i någon mån vägs upp av andra former för inflytande i det nya lager- och e-handelsavtalet.

Anställda får varje år lämna önskemål om arbetstid på kvällar och helger och fem dagar då man vill slippa bli schemalagd. Klubben har mer att säga till om när det gäller användning av bemanningsföretag. Och allmän visstid ska inte förekomma alls.

Det krävs en stark klubb med duktiga förtroendevalda för att ta vara på alla möjligheter

– Detta är jättebra, men det krävs en stark klubb med duktiga förtroendevalda för att ta vara på alla möjligheter. De som saknar det behöver hjälp av Handels. Annars kommer det nya avtalet att leda till försämringar, säger Åsa Tobrant.

Tänk på det här inför avtalsbytet i januari 2019

Upphör gälla

Lokala överenskommelser om arbetstider och skiftersättningar upphör att gälla den 31 december 2018.

Högre ob?

Har ni en lokal överenskommelse om ob-ersättning som är högre än i det nya kollektivavtalet? Då gäller särskilda övergångsregler (se faktaruta).

Passa på!

De reglerna gäller också på arbetsplatser där fack och arbetsgivare senast 31 mars 2018 kommer överens om högre ob-ersättning. Fram till detta datum går det alltså att förhandla.

Kom överens!

Enligt kollektivavtalet kommer olika personer under många år att ha olika ob-ersättningar. Detta gillar varken fack eller arbetsgivare. Försök komma överens om att alla ska ha samma ersättning.

Önska!

Blir det andra arbetstider? I så fall behöver de anställda veta det i god tid före 30 september, då du senast har rätt att att lämna önskemål om hur du vill jobba nästa år, till exempel kvällar.

Förhandla!

Där det finns fackklubb eller fackombud ska facket och företaget sedan förhandla om bemanningen det kommande året. Detta bör vara klart under november.

Tidsplan

Gör en tidsplan tillsammans med arbetsgivaren när bemanningsplaneringen, önskemålshanteringen och schemat för de anställda ska vara klart.

Klubb

Där det saknas klubb eller fackombud har ni mindre att säga till om. Om ni inte har förtroendevalda på din arbetsplats – försök att utse sådana!

Fakta: Nya kollektivavtalet för lager och e-handel

Slöts i april 2017 mellan Handels och Svensk Handel. Ersätter både partihandelsavtalet och postorder- och e-handelsavtalet. Ska börja gälla senast 1 januari 2019.

Arbetsgivaren kan förlägga arbetstid mellan 05 och 24 alla dagar. Jul-, nyår- och midsommarafton är stängda dagar.

Arbetstiden är i snitt 40 timmar per vecka under en beräkningsperiod om 13 veckor. Veckoarbetstiden får variera max fem timmar upp eller ner.

Ob-tillägg är mellan 40 och 100 procent enligt en tabell i centrala avtalet.

Övergångsregler gäller på arbetsplatser som har lokala avtal om högre ob-ersättning. Personer som anställts före 1 april 2017 får behålla sina gamla villkor under en övergångsperiod, som längst till 2030.

Utgångspunkten är att bemanna med tillsvidareanställd egen personal på heltid.

Anställda får lämna önskemål om arbete på kvällar och helger och fem fridagar under året.

Fack och arbetsgivare ska varje år förhandla om bemanningsplaneringen för kommande tolv månader.

Om bemanningsföretag används ska parterna följa upp var tredje månad: Hur är fördelningen mellan fastanställda, visstidare, deltidare och inhyrda?

Allmän visstid ska inte användas. Tidsbegränsade anställningar ska kräva objektiva skäl, till exempel vikariat, säsongstoppar och projekt.

Handels och Svensk Handel har en central tillämpningsgrupp som ska hjälpa företagen och facket på arbetsplatserna att tillämpa avtalet.