En eloge till Johansson i Skärholmen för hans insändare. En insändare som är helt berättigad oavsett om det är före eller efter val. Däremot vänder jag mig kraftigt mot förbundssekreteraren Mats Hedgrens svar.

Handels och SD

”Låt facket vara helt opolitiskt!”

Insändare

Varje medlem som röstar på Sverigedemokraterna bör tänka efter noga var er gräns går för att fortsätta vara medlem efter att Handels klart och tydligt tar avstånd från oss.

Mats Hedgren brunsmetar å det grövsta. Han vet mycket väl att alla partier har nazistiska rötter förutom Miljöpartiet. Och Vänstern som har sina kommunistiska rötter. Vilket parti inte bara hjälpte tyskarna under andra världskriget utan var dess förebilder om inte S. Vilket parti stod för rasbiologiska tester och tvångssterilisering om inte S. I dagarna är SSU Skåne på tapeten. Är deras människosyn till 100 procent överstämmande med Handels värderingar? Vad Mats Hedgren inte förstår är att han agerar SD:s främsta valarbetare med ett sådant arrogant svar.

”Därför får Handels förtroende­valda inte ha uppdrag för SD”

Insändare

Vidare mörkar Hedgren Handels egen valundersökning. Den visar också att S backar kraftigt och för första gången hamnar under 50 procent. Och att SD aldrig tidigare haft så höga procent. Trenden lär fortsätta kommande val.

Till medlemmar i Handels vill jag avsluta med att det Handels kallar information är rena lögner och påhopp. Glädjande att allt fler vaknar upp och inser fakta.