Reportaget är inläst av: Simón Bustamante

Fotnot: Vi har valt att bara publicera förnamnen. Anna och Tobias är de enda som inte har sina riktiga namn. Även i citaten har deras riktiga namn bytts ut.

Här finns reportaget i textform.