Hösten 2017 fick 28 av butikens 65 anställda sina tjänster hyvlade. De blev av med mellan två och 16 arbetstimmar i veckan. Hyvlingen gjordes trots fackklubbens motstånd helt utan hänsyn till turordningen enligt lagen om anställningsskydd. Många var upprörda och några sa upp sig, bland dem dåvarande klubbordföranden Andreas Sjöberg.

Efter ett par månader backade arbetsgivaren delvis och lät några personer få tillbaka sina heltidstjänster.

Klubben har kämpat

Sedan dess har fackklubben kämpat för att de resterande 19 som drabbats av hyvlingen ska få sina timmar tillbaka. 16 av dem är i dag fortfarande anställda.
– I början ville arbetsgivaren hela tiden anställa nya personer när det behövdes fler timmar. Men vi har kämpat för fler timmar till dem som har hyvlats, säger Benny Homanen, vice klubbordförande.

Sedan en ny butikschef tillträtt i mars 2018 har diskussionerna mellan klubben och arbetsgivaren gått smidigare, anser han. I och med det nya schema som börjar gälla 3 juni har alla 16 fått tillbaka samma arbetstidsmått som de hade 2017.

Tufft att klara sig

En av dem är Ellen Lindström på köttavdelningen, som tvingades gå ner från 30 till 20 arbetstimmar i veckan. Det har varit tufft att få arbetstiden minskad med en tredjedel.
– Jag har inte kunnat köpa lika mycket kläder eller gå ut när jag vill. Ibland har mina föräldrar fått hjälpa till. Det blir skönt att få tillbaka de tio timmarna. Nu kan jag börja spara till en lägenhet, säger Ellen Lindström.

Nu kan jag börja spara till en lägenhet.

Klubbens förhandlare betraktar återställningen som en facklig framgång. Men faktum kvarstår: Det är de anställda som med sina arbetstidsmått har tvingats vara ”gummibandet” när företagets behov har gått upp och ner.
– Vi önskar att hyvling inte var tillåtet. Men vi är glada att våra medlemmar får tillbaka tryggheten i en anställning på fler timmar, säger Benny Homanen.

Fakta: Detta gäller vid hyvling

I kollektivavtalet för detaljhandeln finns sedan april 2017 ett visst skydd vid hyvling.

En anställd kan inte få sina timmar minskade från en dag till en annan. I stället får de drabbade en omställningstid som motsvarar uppsägningstiden enligt lagen om anställningsskydd (las).

Det innebär mellan en och sex månader, beroende på hur länge man varit anställd. Under omställningstiden behåller man sin vanliga lön och sina timmar.