Vi vaknar varje morgon till tidningsrubriker om skjutningar, sprängningar och klimatkris. I skuggan av dessa problem får borgerligheten i lugn och ro nedmontera välfärdssamhället och öka klyftorna mellan rik och fattig.

Samtidigt avsäger sig LO-basen Karl-Petter Thorwaldsson sig sitt uppdrag som arbetarrörelsens lok i juni nästa år. Han var positiv till kompromissen där S och MP skulle samarbeta med L och C för att på alla sätt hålla SD utan inflytande, även fast det senare framkom att han  var stor motståndare till bland annat värnskattens avskaffande.

Regering för välbeställda

Vi har nu fått en regering som värnar de välbeställda i samhället, där arbetaren dragits tillbaka från att ha haft en auktoritet vid förhandlingar med arbetsgivaren till ”bockande med mössan i handen”. Regeringen säger att las behöver moderniseras och i samma båt sitter de borgerliga företrädarna från L och C. Man önskar en uppluckring när det gäller lönesättning för nyanlända genom att skrota gällande kollektivavtal.

Kan man då beskylla Centern och Liberalerna för denna utveckling ? Självfallet inte, då dessa partier har en människosyn att alla är fria och kan föra sin egen talan. Att organisera sig och att gå ihop kollektivt för allas bästa är inte deras melodi. 

Strypkoppel

Vem bär då ansvaret för att det i dag förs en arbetarfientlig politik där de med små marginaler får det ännu svårare att klara sig, samtidigt som de välbeställda får det ännu bättre? Man behöver knappast vara akademiker för att förstå att ifall man sätter sig som en knähund med borgerligt strypkoppel så kostar det på när det gäller trovärdigheten inför sina väljare. Konsekvensen blir en flykt till något som man tror är bättre. 

En socialdemokratisk regering i samarbete med MP, L och C blir en svår uppgift. Förklaringen till att vi har en borgerlig politik med en socialdemokratisk regering beror på kompromisser. Man måste alltid kompromissa men om man måste jämka så mycket att man är tvingad att föra en borgerlig politik har man gått över den gräns som är acceptabel.

Jag måste tyvärr dra slutsatsen att Socialdemokraterna har dragit det kortaste strået och valt makten framför politikens innehåll.