Jämställdhet är en av vår tids mest avgörande frågor och något som berör och engagerar många människor. Samtidigt är det en hård facklig kamp både nationellt och internationellt.

Att alla har rätt till lika lön och lika möjligheter på arbetsplatsen oavsett kön, religion eller sexuell läggning ser vi som en självklarhet, men tyvärr ser inte verkligheten likadan ut. 

Trakasserier

Lika villkor och möjligheter är en grundpelare i det fackliga arbetet, därför måste vi tillsammans medvetandegöra arbetsrelaterade problem såsom trakasserier, lön och anställningsvillkor.

Vi måste få upp ögonen för hur jargongen faktiskt håller på att ändras.

Felicia Gudmundsson

Det handlar inte bara om könsfördelning utan om att vi måste börja uppmärksamma diskriminerande beteende, attityder, värderingar och ideal som påverkar våra livsvillkor!

Vanligt inslag

Med tanke på dom politiska vindarna från höger som blåser starkare i Sverige och färgar åsikter på anställda och medlemmar så måste vi få upp ögonen för hur jargongen faktiskt håller på att ändras. Att sitta på sin arbetsplats och högt prata om hur en kvinna hör hemma i köket, eller ifrågasätta vilket land en kollega kommer ifrån, eller bara påståendet att männen är ett starkare kön. Vardagsrasismen/diskrimineringen är ett vanligt inslag på våra arbetsplatser och vi måste sätta ner foten.

Enligt LO:s rapport Sveriges jämställdhetsbarometer från 2018 går vi mot en mer jämställd arbetsmarknad men det går väldigt långsamt. Genom att ge fackrepresentanter och medlemmar en inblick och en grund att börja med så kan vi sätta press och därmed snabba på utvecklingen. 

Kunskap

I takt med att fackförbunden blir mer jämställda och driver frågor som ökar medvetenheten i kollektivavtalen ökar också vår kunskap om dessa frågor i arbetslivet. 

Vi behöver skapa medvetenhet om hur vi tillsammans kan arbeta med dessa frågor i vårt dagliga arbete. Därför borde diskrimineringsfrågor/jämställdhet vara en stor del av förtroendemannautbildningen eller en Alla medlemmars kurs. Att arbeta med jämställdhet/icke diskriminering blir lättare med kunskap och då detta är en gemensam kamp är det en kamp vi måste hjälpas åt att vinna!