I oktober månad gick handels plus med totalt 333 medlemmar. Det var förstå gången på fyra år som förbundet ökade sitt medlemsantal under oktober månad. Även november och december visade gröna siffror med 85 respektive 217 nya medlemmar

Utträden ställer till det

Enligt Handels är man duktiga på att värva nya medlemmar. Problemet ligger i stället i att allt för många väljer att gå ur förbundet.

Handels ökar med 333 medlemmar

Nyheter

Men trots det så fortsätter förbundet att tappa helårsvis. Den 31 december 2019 hade Handels totalt 154 388 medlemmar, en minskning med 757 personer jämfört med samma datum 2018.

– Det är utträdena som ställer till det, säger Johan Lövkvist, statistiker på Handels.

– Elevmedlemmar håller nere tappet en del. Exkluderar vi elev- och pensionärsmedlemmar så landar vi i stället på minus 1094.

154 388 medlemmar i Handels

Några år bakåt, 2013, 2014 och 2015, så gick Handels kraftigt framåt och lyckades då rekrytera närmare 3000 nya medlemmar per år. Den positiva trenden bröts 2016, för att därefter vända till ett litet plus igen 2017.

Projekt ska vända utvecklingen

Sedan dess har alltså förbundet fortsatt att tappa medlemmar.

– Det pågår projekt för att jobba med utträdena, men också mot de som bristar det vill säga inte betalar medlemsavgiften. Vi har också dragit igång en enskild utredning vad gäller just utträden, säger Johan Lövkvist.

Om den sena höstens positiva utveckling har någon koppling till uträdes-projektet är för tidigt att säga, menar Johan Lövkvist.