När ABF Sörmland anordnar arrangemang om jämställdhet dyker nästan bara kvinnor upp. Nu vill Robert Bergendorff, verksamhetsutvecklare på ABF och Handelsmedlem, få männen att engagera sig i frågorna.

Tillsammans med tjejjouren Meja bjuder ABF Sörmland in killar och män för att prata om mansrollen i hopp om att komma åt en osund machokultur.

– Vi ska försöka skapa en trygg miljö där man kan diskutera bilden av manlighet och försöka forma det till något som är sundare för manligheten i samhället, säger Robert Bergendorff.

Ska prata om vänskap och kärlek

Samtalen sker vid flera tillfällen under våren i Eskilstuna. Tanken är att deltagarna själva ska styra diskussionerna, men Robert Bergendorff finns med som samtalsledare.

Det kan vara något så enkelt som att våga säga ifrån om någon agerar sexistiskt på arbetsplatsen

Robert Bergendorff, verksamhetsutvecklare på ABF

För att komma i gång utgår gruppen från material från stiftelsen Make Equal som verkar för ökad jämlikhet. De har till exempel ett format som heter killmiddag, med olika samtalsteman.

– Det kan vara vänskapsrelationer, kärleksrelationer, bilden av vad man själv tycker att manlighet innebär och vad som händer när man frångår den, säger Robert Bergendorff.

Killsnacken redan omtalade

Han hoppas att killar och män i alla åldrar samlas och pratar med varandra. Målet är att samtalen ska leda till förändring i vardagen.

– Det kan vara något så enkelt som att våga säga ifrån om någon agerar sexistiskt på arbetsplatsen. Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Killsnacken har skapat nyfikenhet. Robert Bergendorff berättar om en äldre man som kom fram till honom i en korridor.

– Han pratade om ensamhet och att han känner att han inte har några nära vänner. Han har personer att umgås med men ingen som han definierar som vän. Bara det kan vara en sak att diskutera, det kanske är fler som upplever det.