Handels ordförande Susanna Gideonsson har redan en majoritet av LO:s röster för rollen som organisationens nya ordförande. Av fjorton nominerade kandidater har nu även valberedningen bestämt sig för henne. Det är alltså mycket troligt att Susanna Gideonsson får jobbet när den digitala kongressen röstar om det den 15 juni.

Det är en märkbart tagen och glad Susanna Gideonsson som svarar i telefonen när Handelsnytt ringer upp.

– Det känns stort. Jag känner mig ödmjuk och rörd. Det känns sorgligt att lämna Handels, om det nu blir så. Det är en oerhört fantastisk organisation med oerhört duktiga människor. Det finns så mycket kvar som vi behöver göra. Att bara lämna det…, säger hon.

Otrygga jobb kvar på agendan

Men Handels medlemmars frågor kommer inte lämna hennes bord, även om hon byter plats.

– Det är inte bara vår bransch som har otrygga jobb. Jag kommer fortsätta slåss för jämlikhet. Att minska klyftorna och skapa en välfärd som är till för alla, oavsett storlek på plånboken. I coronakrisen syns det vilka som verkligen behövs i samhället. Det ska också synas i lönekuvertet, säger Susanna Gideonsson.

Arbetsmarknaden är i en förändring och vi måste våga ta tag i de problemen

Susanna Gideonsson

Om hon lämnar Handels ordförandepost för LO:s, kommer Handels vice ordförande Linda Palmetzhofer att kliva på uppdraget tills en ny ordförande har valts.

– För Handels medlemmar innebär det bara att det är en annan person som leder förbundet. Handels är så många fler än jag. Det är så många anställda som sliter varje dag för våra medlemmars bästa. Jag tror inte att det gör så stor skillnad om det är jag eller någon annan som är deras ansikte utåt. Men det här kan innebära att det blir fler röster som slåss för dem, säger Susanna Gideonsson.

Axlar ett splittrat LO

Det är inte ett lugnt och enat LO som Susanna Gideonsson troligen kommer att axla. På grund av LAS-förhandlingarna stormar det i organisationen och två läger har uppstått. Ett som absolut inte vill rucka på turordningsreglerna eftersom det gör tillvaron för de fast anställda osäkrare, och ett som är lite mer öppet för förhandling, om det kan leda till en tryggare tillvaro för de med tidsbegränsade jobb. Handels tillhör det senare.

Hur kommer du hantera splittringen?

– Vi är alla överens om problembilden. Jag tror att vi behöver göra som vanligt. Att man försöker synka ihop allas olika åsikter och hitta en väg framåt. Ett enat LO är ett starkt LO. Och vi kommer att lösa det här.

Kommer du stå kvar på visstidarnas och Handels sida i frågan?

– En trygg anställning kommer alltid att komma först. Liksom trygga anställningsformer. Men när man går över till LO blir det en annan roll. Då går det inte att säga att ett förbunds medlemmar är viktigare än ett annat förbunds.

Om Susanna Gideonsson får LO-jobbet blir hon den andra kvinnan att leda organisationen och den första från Handels att göra det. (Den första ledande kvinnan var Wanja Lundby-Wedin från Kommunal, som hade posten från 2000-2012.) Vad hon vill göra och hur hon ska leda som LO:s ordförande vill hon inte svara på förrän det faktiskt är färdigt och bestämt. Men:

– Jag kommer att slåss för att alla ska få det bra. Arbetsmarknaden är i en förändring och vi måste våga ta tag i de problemen.

Susanna och Handels

1996 anställdes ho som ombudsman på Handels. Först i Söderhamn och senare i Luleå.

2005 började hon arbeta på förbundskontoret.

2006 valdes hon av kongressen till första vice ordförande.

2014 valdes hon till ordförande för Handels.

2020 kommer hon mycket troligen att lämna Handels för att ta över ordförandeskapet för LO. Hon blir i så fall den andra kvinnan och den första från Handels att leda organisationen. Den första ledande kvinnan var Wanja Lundby-Wedin från Kommunal, som hade posten från 2000-2012.

Så väljs ny ordförande för Handels

Förbundsrådet väljer en efterträdare fram till kongressen 2021 (§18 moment 2)

Om / när Susanna Gideonsson avgår kommer förbundets valberedning att sammanträda och ta fram ett förslag till förbundsrådet innan midsommar.

Förbundsrådet kallas till ett extra möte tidig höst för att välja en ny ordförande och därmed ett nytt VU med 3 ledamöter.

Perioden mellan avgång och extramötet tjänstgör nuvarande viceordföranden (Linda Palmetzhofer) som ordförande och vice ordförande.