Handels ordförande Susanna Gideonsson är nöjd med den avsiktsförklaring som arbetarfacken i LO, tjänstemännen i PTK och arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv presenterade på torsdagen.

– Bra att vi vet vilka frågor som ska drivas i centrala förhandlingar och vilka krav vi ska ställa i våra egna avtalsförhandlingar med Svensk Handel, säger Susanna Gideonsson till Handelsnytt.

Parterna är överens om att diskutera hur tillsvidareanställning kan stärkas på bekostnad av tillfälliga jobb. De skriver att allmän visstid ska ersättas. Frågan är med vad?

– Det får vi se när vi börjar förhandla, säger Susanna Gideonsson.

Handels kräver tydliga förbättringar

Handels, som har många medlemmar med otrygga jobb på deltid och visstid, har mycket att vinna på att dessa jobb görs tryggare.

Arbetsgivarna å sin sida vill göra det lättare att säga upp anställda. Vilket pris är facket berett att betala för att få igenom sina krav?

– Det är för tidigt att säga. Men vi säljer inte ut något om vi inte får tydliga förbättringar, säger Susanna Gideonsson.

Vi vill stå upp för den svenska modellen

Susanna Gideonsson, Handels ordförande

En annan hjärtefråga för Handels är att minska arbetsgivarens möjligheter till hyvling, det vill säga att minska anställdas arbetstid utan hänsyn till turordningen i las.

Hyvlingsfrågan finns inte på ett tydligt sätt med i avsiktsförklaringen om las-förhandlingar.

Kommer Handels att driva hyvlingsfrågan i avtalsförhandlingarna med Svensk Handel?

– Först ska vi analysera exakt vilka frågor som ska drivas i de gemensamma las-förhandlingarna. Andra frågor som är viktiga för oss kommer vi att driva i vår egen avtalsrörelse. Exakt vilka det blir framgår när vi lämnar över våra avtalskrav till Svensk Handel den 31 januari.

Hur viktigt är det att dessa frågor blir lösta genom avtal mellan fack och arbetsgivare och inte genom lag som stiftas av politiker?

– Vi vill stå upp för svenska modellen där det är vi och arbetsgivarna som reglerar villkoren på arbetsmarknaden. Om vi överlåter det till politikerna finns det en risk att reglerna ändras varje mandatperiod.

Hur påverkas fackets förhandlingsläge av januariavtalet som innebär hot om lagstiftning om inte fack och arbetsgivare kommer överens?

– Det innebär en ohälsosam tidspress som gör det svårare att skapa ett bra resultat.

Fem LO-förbund har hoppat av las-förhandlingarna, bara åtta är kvar. Vad betyder det att LO är splittrat?

– Vi blir svagare och det innebär osäkerhet. Ju fler vi är desto starkare. Det är bra om fler vill ansluta sig.

Las-förhandlingarna

De centrala förhandlingarna om trygghet och flexibilitet i arbetslivet ska handla om anställningsskydd men också om stärkt kompetensutveckling och en bättre a-kassa.

Nu tar de centrala förhandlingarna paus för att återupptas den 1 augusti – efter vårens avtalsrörelse. Till dess ska fack och arbetsgivare har gjort tre gemensamma utredningar om anställningsskydd, omställning och arbetslöshetsförsäkring.

Parterna är inställda på att ha en överenskommelse klar den 30 september 2020.