Frågan om hur ob-ersättningen ska beräknas har varit en av vårens stora frågorna för korttidpermitterade handelsanställda.

Medan vissa kedjor valt att betala ersättningen beräknat på hur det var tänkt att man skulle jobba innan man blev permitterad, valde andra att hålla inne pengarna till dess att Handels och Svensk Handels uppgörelse om hur ob:et skulle beräknas var klar.

En kedja som valde den senare linjen var H&M. Det har fått konsekvensen att tusentals av klädjättens anställda i Sverige inte fått korrekt lön under framförallt mars och april.

Nästan halva lönen försvann

I en artikel i Aftonbladet berättar pseudonymen Johanna, som var korttidspermitterad ner till 40 procent, att hon tack vare det förlorade nära halva lönen under de månaderna.

– Vi fick aldrig 92,5 procent av lönen, utan gick ju på minimilön. Ungefär halva lönen försvinner utan ob, säger hon till Aftonbladet.

Först fick Johanna beskedet att pengarna skulle komma på junilönen, en uppgift som H&M senare drog tillbaka.

Skyller på Tillväxtverket

Enligt H&M beror förseningen på att Tillväxtverket dröjde med att godkänna överenskommelsen som Handels och Svensk Handel slöt i mitten av maj. Eftersom att det är Tillväxtverket som samordnar det statliga permitteringstödet krävdes deras tillåtelse.

I stället lovar kedjan nu att betala ut pengarna på julilönen.

”Tyvärr kom godkännandet från Tillväxtverket för sent för att kunna betala ut ob-ersättningen i junilönen till korttidspermitterade butiksmedarbetare, vilket medför att ob-utbetalningen i stället kommer att göras i juli,” skriver Jeanette Mattsson på H&M:s pressavdelning till Aftonbladet.

Tyvärr kom godkännandet från Tillväxtverket för sent för att kunna betala ut OB-ersättningen.

Jeanette Mattsson på H&M:s pressavdelning

Borde varit bättre förberedda

Handels tycker dock att H&M kunde varit mer förutseende. För enskilda individer har det rört sig om mycket pengar, påpekar Jens Lindström, ansvarig ombudsman på Handels.

– Har man jobbat mycket sena kvällar påverkas man mer än om man arbetar ordinarie tider. Det kan röra sig om allt ifrån några hundralappar till många tusen. Det är sant att Tillväxtverket var sena, men H&M hade inte förberett för detta i sina lönesystem. Det kunde de ha gjort, säger Jens Lindström till Handelsnytt.

Det kan röra sig om alltifrån några hundralappar till många tusen.

Jens Lindström. Handels.

Överlag tycker han dock att frågan om ob-ersättning för korttidspermitterade nu börjar lösa sig. Kedjor som Lindex och KappAhl håller fortfarande på med lönejusteringar, men då främst för enskilda individer som till exempel varit studielediga.

– Nu är vi i stället i det läget att flera kedjor drar tillbaka sina permitteringar. Kommer behovet tillbaka rullar det förhoppningsvis på bättre.

Fakta: Så funkar korttidspermitteringar

Korttidspermittering innebär att den anställde kan gå ner i arbetstid och ändå få ut merparten av inkomsten, från 88 procent till 94 procent av lönen.
• Arbetstiden sänks med 20, 40 eller 60 procent. Från 1 maj och två månader framåt finns möjlighet att gå ner med 80 procent.
• Staten täcker upp stora delar av lönekostnaden för företagen. Även ob-ersättning kan ingå.
• Syftet är att drabbade företag ska kunna behålla sin personal och snabbt växla upp igen när läget vänder.
• Arbetsgivaren kan få stöd i sex kalendermånader, med möjlighet till förlängning i ytterligare tre kalendermånader.
• Reglerna omfattar de som varit anställda i minst tre månader och lönetaket är 44 000 kronor.