Följ Handelsnytt.se på Facebook.

Det har hittills varit oklart hur lönen ska räknas ut vid korttidspermitteringar och det har förekommit att arbetsgivare försökt att trixa så att anställda fått mindre lön än vad de ska ha. Nu har Handels och arbetsgivarorganisationen Svensk Handel kommit överens om vad som ska gälla från och med 1 maj. 

– När det gäller tiden före 1 maj så anser Handels att arbetsgivarna ska följa detta ändå. Om du har fått för lite lön ska du prata med arbetsgivaren och om det inte hjälper kan du kontakta facket för en tvisteförhandling, säger Per Bardh, avtalssekreterare på Handels. 

I överenskommelsen mellan Handels och arbetsgivarna ska ob då räknas ut på ett genomsnitt över de senaste tre månaderna, alltså december, januari och februari.

Så här räknar du ut din permitteringslön: 

Fram till du blir permitterad ska du ha din vanliga lön. Från första permitteringsdagen ska du ha din vanliga timlön eller månadslön och ett genomsnitt av ob och andra rörliga ersättningar från de tre senaste månaderna. 

Detta betyder att din timlön blir högre än normalt för arbetstid som inte är ob-tid och de timmar du skulle haft ob räknas inte längre som ob-tid. 

När du räknat fram din genomsnittliga lön före skatt ska du göra avdrag enligt den procentsats som du är permitterad, det vill säga 4, 6, 7,5 eller 12 procent beroende på om du är permitterad 20, 40, 60 eller 80 procent. 

Alltså: 

Säg att du har timlön och är permitterad på 20 procent. Då ska du räkna ihop all ob och andra rörliga ersättningar de senaste tre månaderna. Dela den summan med antalet timmar du jobbat under perioden. Siffran du får fram lägger på din timlön. Sen drar du av 4 procent eftersom du är permitterad på 20 procent. Detta är den nya timlönen du ska ha under permitteringen. 

Om du har månadslön får du först räkna om den till timlön.

Uppgifter om din lön hittar du i lönespecifikationen. 

Har du varit sjuk eller frånvarande kan du räkna efter det schema och lön som skulle ha gällt om du arbetat. 

Det finns ett undantag då man inte behöver räkna ut genomsnitt för ob. Det är ifall det inte påverkas av permitteringen eller schemat sedan 1 mars är oförändrat. Din lön beräknas då efter schemat inklusive ob minus den del som du förlorar på permitteringen. 

Handels kan du läsa mer om korttidspermittering.