En enig LO-styrelse sa på fredagen nej till förslaget till nytt huvudavtal för svensk arbetsmarknad om anställningsskydd och omställning. Handels ordförande Linda Palmetzhofer anser att det var rätt beslut.

– Absolut! Frågorna om visstid och hyvling var anledningen till att vi gick in i förhandlingarna. Där måste vi få en lösning som ger större trygghet för våra medlemmar. Men arbetsgivarna gick oss inte till mötes.

I ena vågskålen låg att arbetsgivarna lättare och billigare ska kunna säga upp anställda. I den andra låg starkare rätt till kompetensutveckling och omställningsstöd. Hur ser du på att inte heller de förslagen blir verklighet?

– Kompetensutveckling och omställning är viktiga frågor, särskilt idag, när våra branscher omvandlas snabbt. Det är också svårt att driva för ett enskilt fackförbund. Det är synd att vi inte kunde enas, men jag är stolt att vi försökte.

Hur påverkas avtalsförhandlingarna i handeln av LO:s nej till huvudavtalet?

– Vi tar med oss las-frågorna in i förhandlingarna med Svensk Handel som fortsätter på tisdag. I första hand kräver vi stopp för hyvling och allmän visstid.

Så här lät det även 1 oktober när las-förhandlingarna kraschade. Vad är skillnaden idag?

– Den här gången hade vi ett färdigt förslag på bordet att ta ställning till. Det hade vi inte förra gången. Jag är stolt att vi försökte och förhandlade hela vägen även om det inte ledde fram till ett avtal.

Fakta: Allmän visstid

Allmän visstidsanställning infördes i lagen om anställningsskydd (las) 2007 av den borgerliga regeringen.

Den ersatte de tidigare visstidsanställningarna: säsongsanställning, projektanställning, och anställning vid arbetsanhopning.

Med den nya lagen gavs arbetsgivare rätt att anställa på allmän visstid utan att behöva motivera varför. Exempelvis möjliggörs inhopp på kort tid utan att den anställda ersätter en viss person. 

Detta är hyvling

Hyvling innebär att timmarna för de anställda på en arbetsplats skärs ned utan hänsyn till lagen om anställningsskydd (las).

Genom hyvling av arbetstid kan arbetsgivaren alltså kringgå turordningsregler och uppsägningstid.

I kollektivavtalet för detaljhandeln finns sedan 2017 ett begränsat skydd vid hyvling. Trots det anser Handels fortfarande att hyvling är ett allvarligt problem.

Vem ska bestämma över las?

Förhandlingarna om trygghet och omställning har förts mellan arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv och facken för arbetare i LO och tjänstemän och akademiker i PTK.

Parterna har förhandlat om tre områden:

Anställningsskydd. Arbetsgivarna vill att det ska bli lättare och billigare att säga upp anställda. LO-facken vill bland annat hindra hyvling av arbetstid och avskaffa allmän visstid.

Omställning. Hur anställda som sägs upp ska få stöd att komma vidare i arbetslivet.

Arbetslöshetsförsäkring. En a-kassa som helt sköts av fack och arbetsgivare, i stället för att som i dag finansieras av staten.

I och med att förhandlingarna inte lett fram till ett avtal hotar politikerna med att ändra las utifrån vad en statlig utredning har föreslagit. Detta förslag skulle enligt facket förskjuta makten till arbetsgivarnas fördel.

Kravet på att ändra las har drivits av Centern och Liberalerna och är en av de viktigaste punkterna i januariavtalet mellan regeringen och samarbetspartierna.