Hur skiljer sig förutsättningarna för förhandlingar jämfört med i våras?

Ola Axelsson Förhandlingschef, Svensk Handel

– Mycket! Pandemin har lett till en djup kris i hela samhället. 110 000 anställda har korttidspermitterats och 10 000 varslats om uppsägning bara i handeln. Många företag är hårt drabbade. Delar av butikshandeln, som mode och skor, klarar inga kostnadsökningar alls.

Bild: Svensk Handel

Linda Palmetzhofer Ordförande och förhandlingsledare på Handels

– Det är svårt att blunda för att vi har haft en extrem situation som vi fortfarande är mitt uppe i. Men coronakrisen är ändå tillfällig, och vi förhandlar utifrån ett långsiktigt perspektiv. Därför är skillnaderna mindre än många kanske föreställer sig.

Vilka är era viktigaste avtalskrav?

Ola Axelsson Svensk Handel

– Samma som i våras, men nu är kravet på återhållsamma löneökningar ännu viktigare än då. Vi kräver oförändrade ingångslöner. Vi vill också ändra ob-systemet, men inte för att minska kostnaderna. Vi vill tillsammans med Handels skapa ett system där en del av ob-tilläggen omvandlas till vanlig lön.

Bild: Svensk Handel

Linda Palmetzhofer Handels

– Löneökningar på 825 kronor i månaden, minimilöner höjs lika mycket, förbättrad ob. Vi förhandlar alltid i kronor. Siffran är framräknad utifrån LO:s gemensamma låglönesatsning. Våra medlemmar förtjänar verkligen löneökningar. Visst går olika delar av handeln olika bra, men avtalet ska spegla ett genomsnitt.

Hur ser du på motpartens krav?

Ola Axelsson Svensk Handel

– Handels lönekrav är alldeles för höga. Industrins märke gäller i procent och vi följer det. Det tillåter inte att vissa får mer så som Handels begär. Och det finns inget utrymme att utöka ob-ersättningen.

Bild: Svensk Handel

Linda Palmetzhofer Handels

– Svensk Handel talar om djup kris och vill inte höja lönerna alls. Vi menar att det visst finns utrymme för löneökningar. I ob-frågan står vi väldigt långt ifrån varandra, så det ser ut att bli mycket svårt att komma överens.

Kommer ett nytt avtal ge löneökningar retroaktivt från 1 april?

Ola Axelsson Svensk Handel

– Jag kan inte se att det är möjligt. Sedan det gamla avtalet förlängdes har tusentals anställda permitterats eller sagts upp och många företag behövt statligt stöd för att klara sig. Det finns inget utrymme att höja lönerna för den perioden.

Bild: Svensk Handel

Linda Palmetzhofer Handels

– Ja, det är vår ingång i förhandlingarna. Det är rimligt att hålla fast vid modellen med årliga löneökningar. Sedan återstår det att se hur avtalet utformas efter förhandlingar med Svensk Handel.

Hur ser du på överenskommelsen mellan LO och Svenskt Näringsliv om sänkt ålder för inbetalning av avtalspension?

Ola Axelsson Svensk Handel

– Om den införs är det viktigt att den blir kostnadsneutral, särskilt för oss som har många unga anställda. Men den införs bara om det blir ett långt avtal, och i en osäker tid lutar mycket åt en kort avtalsperiod.

Bild: Svensk Handel

Linda Palmetzhofer Handels

– Det är jättebra att våra medlemmar får bättre pension, men villkoret är att det blir ett långt avtal och det vet vi inte om det blir. Löneutrymmet bör inte bli mindre för våra medlemmar för att många är unga. Tvärtom behöver vi en större del av kakan för att förbättra villkoren.

Hur påverkas situationen av kraschen i las-förhandlingarna mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK?

Ola Axelsson Svensk Handel

– Vi lyfter in våra yrkanden i las-relaterade frågor i förhandlingarna. Det handlar ytterst om möjligheterna att kunna bedriva verksamhet inom handeln på ett rationellt och konkurrenskraftigt sätt. 

Bild: Svensk Handel

Linda Palmetzhofer Handels

– Frågorna om trygga jobb blir viktigare. Vi har avtalskrav som rör hyvling och allmän visstid som vi inte drev i våras eftersom de behandlades i las-förhandlingarna. Nu blir de aktuella igen.

Nya ledare hos arbetsgivare och fack

Ola Axelsson är ny förhandlingschef på arbetsgivarorganisationen Svensk Handel sedan 1 september. Han kom till Svensk Handel 2015 och har varit förhandlare, regionchef och avtalsansvarig. Dessförinnan arbetade han på advokatbyrå. Ola Axelsson efterträder Anna Nordin.

Linda Palmetzhofer valdes 1 september till ordförande för Handels efter Susanna Gideonsson. Under höstens avtalsförhandlingar med Svensk Handel kvarstår Linda Palmetzhofer som förhandlingsledare. Mats Hedgren, ny andre vice ordförande, kompletterar Handels förhandlingsledning.

Vad snackar dom om?

Nödlösningen. Nya kollektivavtal för handeln och många andra branscher skulle ha börjat gälla 1 april i år. När coronakrisen blev akut i mars kom fack och arbetsgivare överens om att ta paus i förhandlingarna och förlänga de gamla avtalen till 31 oktober. Den 5 oktober återupptas avtalsförhandlingarna mellan Handels och Svensk Handel.

Låglönesatsningen. Tolv av fjorton fackförbund i LO är överens om att kräva löneökningar på 3 procent eller minst 825 kronor i månaden. Kravens utformning innebär en låglönesatsning som skulle ge procentuellt högre löneökningar i detaljhandeln och andra avtalsområden med låga löner. Det är löneavtalen för industrin som sätter ”märket” för övriga branscher, det vill säga används som utgångspunkt.

Pensionsavtalet. I dag betalar arbetsgivarna in pengar till avtalspension för anställda från 25 års ålder. I våras kom LO och Svenskt Näringsliv överens om att stegvis sänka åldern till 22 år. Ett villkor är dock att LO-förbunden i höst skriver på kollektivavtal som sträcker sig ända till våren 2023. Större inbetalningar till pensionen innebär mindre utrymme för löneökningar. Detta kan bli extra kännbart i branscher med många unga anställda, som handeln.