Strax före nyår kom facket och företaget överens: från 1 januari gäller kollektivavtal för Hudotekets anställda. De som jobbar i webbshopen får lager- och e-handelsavtalet medan salongens personal får skönhetsvårdsavtalet. Löneökningar enligt avtalen ska gälla retroaktivt från 1 november. Den strejk som Handels varslade om veckan före jul hann inte bryta ut.

– Skönt att få en lösning. Nu får de anställda garanterade löneökningar och villkor enligt avtalet, säger Lars Jarslet, förste ombudsman på Handels i Växjö.

Diskussion om provision

Facket och företaget ska diskutera vidare om hur skönhetsvårdsavtalet ska tillämpas, bland annat när det gäller arbetstider, scheman och provision.

– Det finns möjlighet att träffa lokala överenskommelser om sådant, förklarar Lars Jarslet.

Så småningom kan det också bli aktuellt att få igång facklig verksamhet på företaget där en stor andel av de anställda nu är medlemmar i Handels.

Inte Svensk Handels avtal

Förutom medlare från Medlingsinstitutet hjälpte en jurist från Svensk Handel till att lösa tvisten. Efter strejkvarslet blev arbetsgivaren nämligen medlem i Svensk Handel. Företagets önskan var att Svensk Handels kollektivavtal skulle tillämpas. Så blev det för webbshopens anställda, men inte för de som jobbar i salongen.

– De jobbar mer med behandlingar än med försäljning. Därför ska skönhetsvårdsavtalet och inte detaljhandelavtalet gälla, fastslår Lars Jarslet.

Handels varslar om strejk för avtal på skönhets­salong

Lön & villkor

Skönhetsvårdsavtalet är det enda av Handels kollektivavtal som inte har träffats med en central arbetsgivarorganisation. Handels har utformat det som en blandning av frisöravtalet och detaljhandelsavtalet och tecknar det lokalt med varje arbetsgivare. Lösningen innebär enligt Lars Jarslet vissa svårigheter.

– Det blir mer komplext så här. Men vi är öppna för att diskutera tillämpningen med Svensk Handel trots att de inte ”äger” avtalet.

Hudotekets vice vd Andrea Olofsson säger till Handelsnytt att hon vill vänta med att kommentera lösningen.

Vad är ett kollektivavtal?

Fack och arbetsgivare kan komma överens om en rad villkor som går utöver de lagar som rör arbetsmarknaden. I avtalet finns överenskommelser om exempelvis lön, ersättning för obekväm arbetstid och arbetstider. 

Avtalet kallas kollektivavtal och kan gälla en hel bransch – då kallas avtalet ett centralt avtal – men kan också vara en lokal uppgörelse på ett företag – det kallas lokala avtal. 

Alla anställda berörs, oavsett om de är med i facket eller inte.

Handels två största kollektivavtal är detaljhandelsavtalet och lager- och e-handelsavtalet. Båda dessa har Handels tecknat med arbetsgivarorganisationen Svensk Handel.

Läs mer om kollektivavtal på Handels.se