Handels vill profilera sig som det unga kvinnliga fackförbundet. Det ska vi göra, då majoriteten av medlemmarna är just unga kvinnor. Men vi kvinnliga förtroendevalda inom lager och e-handel blir lätt bortglömda. Våra svårigheter på mansdominerade arbetsplatser blir inte belysta.

Vi blir ofta betraktade som inkvoterade ”bristvaror” och utsatta för härskartekniker från både arbetsgivare och fackliga kollegor. Man kan bli kallad ”lilla gumman”, och den som blir arg får frågan om hon har mens.

Män har de tunga fackliga posterna

I dag ligger ansvaret för jämställdhetsarbetet på våra fackklubbar, där en viktig uppgift är att få fram kvinnliga förtroendevalda. Tyvärr verkar det ligga långt ner på klubbarnas prioriteringslistor. I dag finns 3 400 förtroendevalda inom avtalsområdet varav endast 26 procent är kvinnor.

Marit Hultqvist, klubbordförande på Ica DE, Borlänge.

Inom lager och e-handel har män oftast de tyngre posterna som avdelningsordförande, klubbordförande och huvudskyddsombud. Det finns 15 uppdragstyper där kvinnor inte är representerade alls, till exempel som ordinarie i centralfackliga grupper. Av tolv platser i förhandlingsdelegationen var i senaste avtalsrörelsen endast två kvinnor.

Det är viktigt att vi som fackklubb driver frågan om en jämn könsfördelning mot arbetsgivaren och använder oss av 3 kap 9 § i Diskrimineringslagen. Där framgår att arbetsgivaren ska arbeta aktivt för att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet ska öka.

Forskning visar att arbetsplatser med jämn könsfördelning mår bättre än de där fördelningen inte är balanserad. Det argumentet använder vi i fackklubbarna ofta i förhandlingar om bland annat bemanningsplanering.

Är det inte rimligt att vi själva använder oss av den i vår egen organisation på de avtalsområden där förtroendemannakåren inte är jämställd?

Satsa på kvinnorna med riktade insatser

Jag anser att Handels behöver agera mer än vad vi gör och att det krävs riktade insatser, bland annat inom lager och e-handel där jag själv verkar.

Därför har jag skrivit en motion till Handels kongress 2021. Jag föreslår där att Handels satsar på riktad utbildning för att stärka kvinnliga medlemmar inom lager och e-handel. Målet är att fler kvinnor ska vilja ta förtroendeuppdrag, utvecklas som förtroendevalda och även kunna ta på sig de tyngre uppdragen inom klubbarna på de här arbetsplatserna.

Vi behöver visa att Handels är ett feministiskt kampförbund som bejakar mångfald!

LÄS HANDELS SVAR: ”BRA FÖRSLAG ATT STÖDJA KVINNOR PÅ LAGER.”