Bakom det drastiska förslaget står Natasja Mrdjanov, anställd på Hyresgästföreningen och vice ordförande i Handels Stockholmsavdelning.

”Det finns inga jobb på en död planet”, skriver hon i motionen. Handelns klimatpåverkan behöver inte minska, den måste upphöra, hävdar hon.

Näringar som bomulls- och köttindustrin måste läggas ner – även om de flesta människor blir av med sina jobb. Mrdjanov uppmanar Handels att tänka modigare än någonsin och målar upp ett samhälle ”där jobb inte är något som krävs för överlevnad”.

En majoritet på avdelningsmötet i Stockholm har ställt sig bakom motionen, men förbundsstyrelsen (FS) vill inte gå så långt. ”Handels verkar med kraft för hållbar konsumtion, inte konsumtionsstopp”, skriver FS i sitt utlåtande. Kongressen tar ställning i januari 2022.

Läs motionen

Den har beteckning FrB.2.018 och finns att läsa bland övriga kongressmotioner här.