”När arbetsgivare omorganiserar en driftsenhet så att arbetstagare vars arbetsuppgifter är lika ska erbjudas lägre sysselsättningsgrad, ska arbetsgivaren iaktta särskilda turordningsregler”.

Så står att läsa gällande hyvling i det nya las-förslaget som presenterades i måndags. Det är detta som Socialdemokraterna och de andra samarbetspartierna nu kallar för hyvlingsstopp.

Förbättring av worst case

Men enligt Handels avtalssekreterare Per Bardh är det fel. Han kallar det snarare en förbättring av ett worst case-scenario.

Det är inte ett stopp för hyvling. Det kan arbetsgivarna fortsätta med. Möjligen kan man säga att det är i den minst dåliga formen de nu får göra det.

Per Bardh, avtalssekreterare Handels.

– Det är inte ett stopp för hyvling. Det kan arbetsgivarna fortsätta med. Möjligen kan man säga att det är i den minst dåliga formen de nu får göra det. De måste hyvla på personer som kom sist in, vilket kan ha en återhållande effekt.

Inga undantag från turordning vid hyvling

Men var går gränsen? Kan man hyvla fyra av tio men inte fem? Eller en timme på alla tio? Det återstår att pröva när las-förslaget väl blivit lag. Handels tolkning är ändå att skrivningen gör deras argument mot godtycklig hyvling starkare.

– Om en arbetsgivare fortsatt vill skära i allas sysselsättningsgrad då har man ju inte följt någon turordning. Skulle det bli ett problem får vi prova det i domstol, säger Per Bardh och fortsätter:

– Klart är i alla fall att det inte finns några undantag från turordningen när det kommer till hyvling. Där är parternas skrivelser väldigt tydliga. Detta är inte samma sak som arbetsbrist, utan en förändring av sysselsättningsgraden.

Handels avtal bättre än lagen

Enligt lagförslaget ska också de drabbade få omställningstid. Det betyder att man får behålla sina timmar tre månader innan det nya kontraktet börjar gälla. I detaljhandelsavtalet finns redan ett sådant skydd, mellan en till sex månader beroende på hur länge man varit anställd.

Det fanns en oro från Handels sida att lagen inte skulle vara semidispositiv, det vill säga att det inte skulle gå att avtala bort vissa delar i kollektivavtal. I sådant fall hade handelsanställda riskerat att förlora den längre omställningstiden man redan gjort upp om.

När vi slöt avtal om omställningstid 2017 fanns det vissa LO-förbund som tyckte att vi sålde ut frågan. Nu tycker jag man kan se det som att vi banade vägen lite.

Per Bardh, avtalssekreterare Handels.

– Nu blev det inte så vilket är bra eftersom vi har kommit lite längre med vårt ekonomiska regelverk, säger Per Bardh och avslutar:

– När vi slöt avtal om omställningstid 2017 fanns det vissa LO-förbund som tyckte att vi sålde ut frågan. Nu tycker jag man kan se det som att vi banade vägen lite. Det kommer bli tuffare för dem att förhandla nu när det står tre månader i lagen.