Debatten om Lagen om anställningsskydd, las, har gått varm senaste året. Flera fackförbund kom tillslut överens med arbetsgivarna om ett förslag. Detta har nu regeringen kokat ner till en ny lag.

Handels och några andra LO-förbund hoppade tidigare av förhandlingar och Linda Pametzhofer, ordförande i Handels, är fortfarande kritisk.

– Vi sa nej för att förslaget inte var tillräckligt starkt. För oss var det viktigt att få bort den otrygga anställningsformen allmän visstid. Det får du inte genom att byta namn på den. Vi tycker inte att arbetsgivare ska kunna tidsbegränsa anställningar utan att ange objektiva skäl, till exempel om någon är sjuk eller det är en arbetstopp, säger hon.

I den nya lagen ska en allmän visstid, eller särskild visstid som det nya namnet är, gå över till en tillsvidareanställning efter ett år i stället för två år. Att det skulle minska visstiderna har Lina Palmetzhofer inte mycket till övers för.

Sedan 2012 har Handels haft denna regel i kollektivavtalet och antalet visstider har under den perioden legat ganska still.

Nu ska förslagen ut på remiss till berörda fack och arbetsgivare där de får tycka till. Planen är att lagen ska införas 30 juni 2022.

Så påverkar ny las dig

1. Lättare att säga upp anställda om de misskött sig. Arbetsgivare ska till exempel inte längre behöva ta hänsyn till personens behov av att behålla sin anställning eller hur personen i framtiden kan förväntas bete sig. Reglerna kring omplacering lättas också upp. 

2. Turordningsreglerna ändras vid arbetsbrist. Alla arbetsgivare ska få göra tre undantag från turordningen (sist in-först ut) för att kunna behålla personer som är viktiga för verksamheten. Tidigare gällde det att företag med upp till 10 anställda fick göra två undantag.

3. Inte utdragna tvister. Anställningen ska upphöra även om det pågår en tvist i domstol. I dag kan arbetsgivare behöva betala lön i flera månader medan man väntar på att domstolen ska avgöra om uppsägningen gått till på rätt sätt. Däremot ska skadeståndet om det visar sig att man sagt upp någon utan giltig anledning höjas rejält.

4. Allmän visstid blir särskild visstid. I och med att anställningsformen byter namn blir det också lättare att få en fast anställning. Nu ska det räcka med att ha varit anställd i ett år i stället för två år för att få en fast tjänst.

5. Hyvling. Turordning ska gälla vid hyvling och man ska också få omställningstid. Det betyder att man får behålla sina timmar tre månader innan det nya kontraktet börjar gälla.

6. Uthyrning. Den som varit uthyrd via ett bemanningsföretag till en och samma arbetsplats under sammanlagt två år under en treårsperiod ska bli erbjuden en fast anställning hos kundföretaget eller få skadestånd på två månadslöner.

7. Heltid ska vara norm. Arbetstagare ska ha rätt till en skriftlig motivering om varför de inte får en heltidsanställning.

8. Även dem som jobbar i företag utan kollektivavtal kommer att få omställningsstöd, i form av rådgivning, till exempel vid uppsägning. För att få tillgång till stödet måste du uppfylla vissa krav, bland annat att ha jobbat minst 16 timmar i veckan i 1 år.

9. Nytt studiestöd. Ett omställningsstudiestöd ska införas. Det ska bestå av både bidrag och lån, som det vanliga studiestödet. Det finns flera kriterier för att kunna söka, bland annat ålder, att du  ska ha jobbat minst åtta år, att utbildningen du söker inte är av hobbykaraktär utan ökar dina möjligheter att få jobb osv. Stödet ska motsvara 80 procent av en lön, dock högst upp till 20 500 kronor.

Lagen ska införas 30 juni 2022. Utöver lagen kan fack och arbetsgivare komma överens om andra regler genom kollektivavtal.