Jag är förtroendevald och sitter med i klubben på arbetsplatsen. Nu är jag anmäld till en facklig kurs men arbetsgivaren har avslagit min begäran om ledighet. Vad gäller? /Hanna

Svar:

Arbetsgivaren kan bara avslå din begäran om din ledighet är en påtaglig störning för verksamheten. Om ni inte kommer överens ska frågan förhandlas för att reda ut när utbildningen kan genomföras utan att störa verksamheten. Arbetsgivaren kan generellt skjuta upp ledigheten max 14 kalenderdagar från den dag du lämnade in din ansökan. /Deka, rådgivare