Det principprogram för jämlikhet som Handels kongress antog på måndagen beskrivs som en ideologisk kompass för förbundets grundläggande idéer. Här finns tankar om det fackliga löftet, jämlikhet, klasskamp och internationell solidaritet. Men programmet talar också om att jämlikhet kräver ekologisk hållbarhet. Handels arbetar för en snabb och rättvis omställning till ett hållbart samhälle. Mänsklighetens överlevnad hänger på att produktion och konsumtion hålls inom naturens gränser.

De flesta förlorar jobbet

Trots de skarpa formuleringarna fanns det kongressombud som ville gå ännu längre. En motion från Handels Stockholmsavdelning krävde att Handels ska driva på för att helt avskaffa konsumtionssamhället – trots att det skulle leda till att de flesta människor förlorar sina jobb.

Så långt ville dock inte Handels förbundsstyrelse gå. Även i framtiden kommer det att behövas handel, hävdade förbundsstyrelsen och yrkade avslag på motionen. I omröstningen röstade 239 ombud på förbundsstyrelsens förslag och 38 på motionen om konsumtionsstopp.

Tandvård är sjukvård

Mest debatt blev det under punkten ”Kapitalismen skapar klassamhället”. En rad ombud pläderade för att Handels ska kämpa intensivare för att tandvården ska bli en del av den allmänna sjukvårdsförsäkringen. 

– Jag har lagt en årslön på tandvård, vittnade Michael Crona från Malmöavdelningen i ett av debattens mer känslosamma inlägg.

Handels arbetar redan för en sådan förändring. Exempelvis har förbundet tillsammans med andra fackförbund fått LO att driva tandvårdsfrågan inför riksdagsvalet i höst. En motion om att prioritera arbetet ännu mer röstades igenom av kongressen.

Staten ska driva apotek

En annan motion ville att Handels ska arbeta för att återförstatliga apoteken. Förbundsstyrelsen ville först avslå förslaget, men ändrade sig under debatten. Kongressen röstade igenom förslaget.

Handels principprogram för jämlikhet

1. Det fackliga löftet
Handels medlemmar lovar varandra att aldrig arbeta till sämre lön eller villkor än vad man tillsammans kommer överens om.

2. Makten över arbetet ska vara jämlik
De som arbetar ska ha makt över det värde de är med och skapar och under vilka villkor.

3. Kapitalismen skapar klassamhället
Det finns en grundläggande motsättning mellan arbetsgivare och arbetstagare.  Klassamhället ger vissa människor privilegier och minskar andras frihet. 

4. Ojämlikhet tar många uttryck
Ingen kollega ska behandlas sämre på grund av kön, ursprung, identitet eller annan grupptillhörighet. 

5. Jämlikhet kräver ekologisk hållbarhet
Handels arbetar för en snabb och rättvis omställning till ett hållbart samhälle där det ekonomiska systemet drar åt samma håll som de ekologiska och sociala behoven.

6. Solidariteten har inga gränser
Handels står upp för mänskliga och fackliga rättigheter i hela världen och stöder de rörelser som delar kampen.

7. Organisering ger styrka
Handels vill skapa en organisation som kan påverka på flera nivåer. Det görs genom att ha många engagerade medlemmar och förtroendevalda, samt att teckna kollektivavtal. 

8. Medlemmarna har makten
Handels förtroendevalda ska spegla medlemskåren och vara ambassadörer för förbundets idéer. Organisationen strävar mot jämställdhet och mångfald på alla nivåer.

Läs hela principprogrammet här.