Att bli utsatt för en id-stöld är en väldigt obehaglig upplevelse. Förutom att den drabbade riskerar att förlora sina besparingar så plågas många av olustkänslor under lång tid och känner skuld i att bedrägeriet kunde genomföras.

Vi på Folksam kan inte kommentera enskilda kunders skadeärenden men vi kan förtydliga hur våra försäkringar inom detta område fungerar, vad de omfattar och vad de inte omfattar. 

Begränsa skadan

Som medlem i Handels har du ett bra och omfattande skydd när det gäller id-stöld som inkluderar:

  • Tillgång till telefonassistans 24 timmar om dygnet för att förebygga, upptäcka och begränsa skadeomfattningen vid id-stöld.
  • Hjälp att avvisa oriktiga pengakrav och radera oriktiga betalningsanmärkningar.
  • Juridisk assistans upp till 100 000 kronor per identitetsstöldshändelse i de fall det behövs.
  • Noll kronor i självrisk när vi hjälper dig vid id-stöld.

Vid en misstänkt id-stöld ska du direkt kontakta polisen och göra en polisanmälan och höra av dig till oss på Folksam. 

Bank-id

Om du misstänker att någon kommit över ditt bank-id ska du omedelbart kontakta din bank. Folksams försäkring mot id-stöld täcker mycket och kan vara till stor hjälp om någon exempelvis beställer varor i ditt namn. Däremot täcker inte försäkringen pengar som försvunnit från ditt bankkonto till följd av att någon kommit över exempelvis dina inloggningsuppgifter till ditt bank-id. 

Om du råkat ut för en id-stöld, har frågor kring vad din försäkring omfattar och vad den inte omfattar kan du ringa oss på Folksam och prata med våra erfarna handläggare.

Information om skydd mot id-stöld