Första pandemiåret 2020 gav en stor tillströmning av nya medlemmar till fackförbunden. Så även för Handels, som en period hade över 160 000 medlemmar. Men sedan dess har medlemsantalet sjunkit.

– Året 2021 gav oss alla nackdelar av pandemin, då vi inte kunde vara ute på arbetsplatserna igen, säger Johan Lövkvist, statistiker på Handels.

Den sista december 2022 var 153 292 personer medlemmar i Handels, vilket är nästan 1 100 personer färre än året före pandemin.

– Det är en kinkig situation. Ju mer vi tappar desto svårare blir det. Vi behöver vända det här, säger Johan Lövkvist.

Under hösten 2022 hörde Handels allt oftare att medlemmarna lämnade på grund av medlemsavgiften. Folk har det sämre ställt på grund av inflationen och ökade kostnader.

Samtidigt var det många som gick med i facket på grund av otryggheten.

–  Vi har inte haft så stort inflöde sedan inledningen av pandemin, sa Handels pressekreterare Fritjof Carlsson-Brandt till Arbetet i oktober.

Fler yrkesaktiva medlemmar

Trots att det totala antalet medlemmar nu är lägre än år 2019, är antalet yrkesaktiva medlemmar högre. Även andelen yrkesaktiva medlemmar i förbundet är något högre, nästan 82 procent jämfört med 80 procent.

Fördelningen av medlemmarna brukar variera lite, säger Johan Lövkvist. Men en anledning till att andelen yrkesaktiva är lite högre nu är att elevmedlemmarna blivit färre.

– På grund av pandemin har det varit svårare att genomföra skolinformation. Antalet elever i förbundet är ännu inte uppe på samma nivåer som före pandemin.

Johan Lövkvist vågar inte sia om medlemsantalet för 2023.

– Sämre tider brukar innebära en större oro på arbetsmarknaden, vilket gör att fler söker sig till facket. Men hur det kommer gå nu vet vi inte.